ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Wednesday, April 11, 2012

11.04.2012

Преди илюзията напълно да се размие може да се появят моменти на съмнение и тревога – 11.04.2012г.

 

Да се събудите е ваша съдба и нищо не може да попречи да я постигнете. Някои от вас може би преминават през периоди на съмнение и тревога, когато изглежда, че нямате връзка с духовните си аспекти през тези последни няколко месеца преди вашето пробуждане. Не се тревожете от това чувство на разделеност; това е просто вашето осъзнаване на факта, че в илюзията вие действително се явявате, за да сте разделени един от друг и от Бог и това е болезнено.

Вие избрахте да играете играта на разделението и я играхте толкова добре, че забравихте, че сте вечно и неразривно свързани един с друг и с вашия Баща. Сега, тъй като наближавате момента на пробуждането си от това интензивно илюзорно състояние, вие си спомняте правилата на играта и преживявате внушение за това как би се чувствала болката от разделението с Бог, ако можеше да се случи. Това действително е обезпокоително, но ще премине.

Вие сте вечно едно с Бог;никое друго състояние не е възможно. Въпреки това, преди илюзията напълно да се размие, тъй като позволявате славата на Божествената Божия Светлина да ви прегърне, може да се появят моменти на съмнение и тревога. Те не са истински, въображаеми са и ви разсейват от живот в Сега. Когато се случи това, вие можете и трябва ефективно да усилите процеса на събуждането като се фокусирате върху моменти на радост и щастие, които си спомняте в живота си и когато съмнението и тревогата нараснат, спомнете си за тези моменти, отново се свържете с чувствата, които бяха тогава налице и ги направете истински сега. Енергията, която насърчавате чрез фокусиране върху болка и страдание от миналото ви завлича обратно в илюзията, защото само там е възможно да преживеете онези чувства, а това е нещо, което вие не желаете да правите.

Вие никога не сте сами. Продължавам да ви напомням това, защото, тъй като се борите с ежедневните проблеми на живота в илюзията, почти е невъзможно за вас да не забравите това. Когато сте разстроени, депресирани, тревожни, спрете за малко (само няколко минути – дори няколко секунди може да от помощ), отпуснете ума си като се фокусирате върху дишането си, любовта си към някой скъп за вас човек или някакво друго мирно състояние  и помолете водачите си, ангели или Самия Бог да ви помогнат да облекчите чувствата , които ви въвличат обратно в кошмара, където сякаш Любовта не съществува по никакъв смислен начин. И ще бъдете подпомогнати.

Никога не забравяйте, че бяхте Създадени с Любов от Любов, въпреки че във вашето илюзорно състояние случаят сякаш не е такъв. Без Любов не би имало живот, нито съществуване, защото Любовта е Всичко, Което Е; Тя е израз на Самия Бог чрез Неговото Творение. След като знаете това, а дълбоко в себе си вие действително го знаете, оставете съмненията и страховете си като си припомняте, че това е абсолютно и безвъзвратно вярно.

Това, което виждате и преживявате навсякъде около себе си като болка, страдание, предателство, недостиг и конфликт е илюзия. Вашата световно разпространена колективна система от вярвания ви е убедила в противното като част от нещастната игра, която избрахте да играете, а сега е време за вас да откажете да я играете повече. А сега вие имате повече помощ на разположение от когато и да било преди, за да го направите, така че свържете с вярата си, че това действително е така и приемете любящата помощ, която ви се предлага постоянно и с ентусиазъм всеки миг.

Вие ще се пробудите. Вие бяхте заспали и сънувахте достатъчно дълго време. Това е Божия Воля и ваша, както е било от момента на вашето очевидно отделяне от Него, вие да направите това, а Неговата Воля няма да бъде отказана или да и се попречи. Обърнете се към Него във вярата си, когато молите за помощ, защото Той не може да ви откаже. Вие сте Негови деца, възлюбени вечно, чисти и невинни, просто сънуващи ужасен кошмар. Единственото Му желание е вие да се събудите в радост от Неговото Присъствие и да познаете себе си още веднъж такива, каквито наистина сте.

С толкова много любов, Саул
Чрез Джон Смалман
Превод : Tauno

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS