ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Wednesday, April 25, 2012

22.04.2012г.

Все още имате съмнения и се тревожите за неизбежността на това велико събитие
 


Когато момента на вашето пробуждане наближи, много от вас чувстват, че продължителната им вяра в Светлината изсмуква тяхната енергия, защото въпреки вашата вяра
вие все още имате съмнения и тревоги за неизбежността на това велико събитие. Това е чисто разбираемо защото вие сте свикнали на разочарованието от изпуснати възможности, срещи и неосъществени събития или произшествия които сте очаквали с нетърпение . И вие се страхувате, че още веднъж че бъдете разочаровани.

Илюзията винаги ще води до разочарование; това е природата и защото сте прекарали прекалено много време в нея, вече сте започнали да го очаквате. Но вие сте божествени създания с огромна сила, което означава че вие имате силата да промените илюзията и да се пробудите от нея. Колективно, човечеството постоянно променя илюзията чрез самият акт на мислене за това какво се случва в него, макар че, процесът на мислите ви е толкова обусловен от илюзията, това което  настъпва, често е пълна противоположност на това което вие сте се надявали и планирали. Много от вас, докато се надяват за най – доброто, очакват най - лошото и следователно, това е което се случва накрая.

Тези които биха ви контролирали окуражават този начин на мислене като това е точно което те се опитват да постигнат – най – лошото (от ваша гледна точка) – защото те вярват че то усилва тяхното влияние над вас. На вас ви се струва че индивидуално можете да направите много малко за да промените нещата към по – добро и така вие позволявате съмнение, депресия, и основно негативни решения  и нагласи да окупират ума ви. Като правите това, вие раздавате силата си! – раздавате я на тези които твърдят че знаят кое е най – добро за вас, същите които създават ситуации да ви окуражат да вярвате, че всичко е така. И тези нагласи окуражават тези, с които поддържате контакт да правят същото.

Това е един много силен, негативен кръговрат който вие трябва, вие можете, и ще спрете като твърдо продължите да вярвате и носите Светлината в себе си. Това е вашата задача, вашата отговорност, и вашата причина да бъдете землянин в този момент на човешката еволюция. Вие имате цялата духовна помощ от която се нуждаете за да се справите с съмненията и страховете, но вие трябва да я използвате като носите Светлината високо за да е видна за всички.

Бедъте позитивни! Вашето пробуждане е осигурено от божествата, и дълбоко във себе си вие сте напълно сигурни в това. Така че освободете съмненията си – те са напълно невалидни – и вдишайте Любовта която очаква да Я приемете. Любовта ще ви обгърне, освежавайки Светлината която носите, разсейвайки вашите съмнения, и повдигайки нивата ви на енергия.


Когато се избавите от съмнения, дори и само да можете да направите това за кратки периоди време в началото, цялата ви личност блести, и хората около вас го усещат. Спомнете си момент в който сте чули мотивиращ събеседник който е повдигнал духа ви, и осъзнайте че когато вие сте без съмнения, вие също сте мотивиращ събеседник ! И това зарежда и окуражава други.
Целта на това да носите Светлината си на високо е за да мотивирате себе си, и всички с които контактувате, да се пробудите. Както казах, имате цялата помощт от духовните измерения за да направите това, но вие също трябва да отговорите със силно желание за пробуждане, защото имате свободна воля и не можете да направите нищо против волята си. Това което Бог иска за вас е да използвате вашите божествени дарове – свободна воля,  любов, милост, одобрения, прошка, и така натаък – както вие желаете. Но можете да направите това, единствено ако освободите съмненията си, страховете си и тревогите си, или каквито и да било чувства които ви намекват че не сте напълно достойни.

Когато се хванете за тези ограничителни вярвания и се вкопчите в тях, убедени че те са валидни, вие разрешавате на егото си да ви управлява, потвърждавайки страховете ви, и ви подвежда да осъждате другите за да подсилите своята собствена нужда да бъдете прави; и в това състояние каквото ви каже егото ви се струва истина, и желанието ви да следвате неговото ръководство изглежда напълно смислено.

Все пак, когато се освободите от тези вярвания – и те наистина вече не ви служат – вие ще осъзнаете че се чувствате много по – свободни. Истинските ви желания ще се появят в  ума ви – желанията които са винаги във връзка с божествата. Отворете сърцата си, разрешете на Любовта да се разстели в тях, вдишайте я, почувствайте как изпълва цялото ви същество – и разберете колко много ви обича Бог.
С толкова много любов, Саул.
Чрез Джон Смалман
 
 Превод: R&R

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS