ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Thursday, April 5, 2012

4.04.2012

Това, което правите, е от неоценимо значение – 4.04.2012г.


Когато се случва вашето пробуждане - тъй като всички негативни или недоброжелателни мисли и нагласи се стопяват – пълен мир и любов ще изпълни сърцата ви, разширяват ги, за да обхванат безкрайността. Щастието, което това ще ви донесе, е абсолютно неописуемо и е божествено гарантирано. Докато сте в очакване на този опияняващ момент, знайте, че сте наблюдавани постоянно и подкрепяни от тези в духовните измерения.

Те са с вас, за да ви помогнат в демонстрацията за вашите сестри и братя на това необходимо състояние на откритост, което ще ги насърчи и ще им позволи да се освободят от нежеланието да признаят – или отказа им да повярват в – вътрешния глас за Бог, който е във всеки един от вас и който постоянно призовава всички да се събудят.

И събудени ще сте – защото това е Волята на Бог. А Волята на Бог е волята на човечеството, защото като част от Бог, като едно с Него, никоя друга воля не е възможна. Хората просто изгубиха пътя си в лабиринта на илюзията, а това ги отвлича от спомняне кои са те наистина. Вие, които държите Светлината на Бог високо чрез нежно и мило разгръщане на Любов, състрадание, приемане и прощаване на всички, оказвате дълбок ефект върху всеки, с когото си взаимодействате физически, умствено, емоционално и духовно, дори и ако не го осъзнавате.

Това, което правите, е от огромно значение. Всъщност, това, което правите, е важна част от Божествения план, ето защо вие получавате цялата любов и подкрепа, от която се нуждаете от духовните царства и ето защо няма абсолютно никаква вероятност да се проявите в Божественото си начинание.

Наличното време за онези, които избират да продължат да живеят по конфронтиращи, състезателни и в основата си лишени от любов стари начини, изтича и една нова епоха на просветен живот наближава, за да ги замени. Няма дори и най-малка възможност това да се предотврати, защото това е състоянието, към което се развивахте от еони от време, с постоянно любящо напътствие от духовните царства, за да се гарантира крайния ви успех и последиците, вие осъществихте огромни количества индивидуална развиваща дейност на вътрешни нива, за да се подготвите за тази важна еволюционна стъпка.

Страданието, което претърпяхте докато се стремяхте, за да извлечете смисъл от безсмисленото – илюзията - не беше без значение, въпреки че Божията Воля никога не наложи това над вас или изискваше вие да го преживеете.

Смисълът е нарастващата ви осъзнатост за безумието на този начин на живот с всичките му лишени от любов, страшни, заплашващи и провокативни нагласи, които постоянно водят към осъждане и взаимно не-приемане …и разбира се към постоянни войни.

Отварящото ви се осъзнаване ви казва недвусмислено, че има далеч, далеч по-добри методи за справяне с проблемите, които ви причиняват толкова много страх и тревожност. И вие реагирате с намерение да се придвижите напред и отвъд депресиращата задънена улица, до която ви доведе вашето всеобхватно разочарование от живота.

Творчески идеи за подобряване на общия ви начин на живот и донасянето на радостта и щастието, което вие толкова отчаяно искате, в него, се разпространяват бързо по света и дори в традиционните медии има знаци за това извисяване и окуражаваща инерция към здрав разум и мъдрост в ежедневния живот.

В алтернативните или нецензурирани медии репортажът за тези извисяващи, вдъхновяващи и бързо разрастващи се феномени, е огромен. Не си позволявайте да сте депресирани или подведени от негативни и потискащи новини, излизащи от основните медии и новинарски канали, които се появяват, за да се фокусират почти изцяло върху болка, страдание и когато е възможно, катастрофа.

Да, все още се случват лоши неща, но не се фокусирайте върху тях до такава степен, че надеждата и вярата в божествения план да се придвижат към съмнение. Вашата вяра и надежда са демонстрации на Светлината, която вие носите високо, за да я видят всички.

Поддържайте ги на челно място в съзнанието си и искайте помощ от водачите си, от духовните реалности и от вашия любящ Отец, за да ви помогнат да правите това. Когато молите за помощ, вие винаги сте чути и помощта винаги предстои.

Това, което правите, е от неоценимо значение; само вие можете да го направите и заради това вие сте много уважавани. Знайте, че сте божествено защитени и безкрайно обичани във всеки момент и си припомняйте често, че Божествения план за пробуждането на човечеството е абсолютно неудържим.

С толкова много Любов, Саул
Предадено Чрез Джон Смалман
Превод:Tauno

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS