ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Monday, April 9, 2012

8.04.2012

Възкресението обозначава пробуждането на човечеството от илюзията – 8 април 2012г.

 
Великден е отличен ден, в който да се донесе в ума на хората Божията Любов към всички Негови Деца. Този ден напомня за Намерението Му всички от тях да се върнат в Реалността – вечен живот с Него в небесните области – както е демонстрирано чрез Възкресението. В Християнството Възкресението означава възкръсването на Христос от мъртвите, но всъщност това символизира пробуждането на човечеството от продължителното си пребиваване в илюзията, защото вътре във всички вас Светлината на Христовото Съзнание осветява пътя ви към Дома, а сега за вас става невъзможно да продължите да я игнорирате, както правихте толкова дълго време. Времето, което прекарахте в илюзията беше трудно и болезнено, причиняващо ви много страх и страдание. Божествена Воля е вие да се събудите от това нещастно състояние. И така ще стане.

Става все по-очевидно, че настоящият ви начин на съществуване на Планетата Земя е неустойчив и все пак тези, които биха могли да започнат необходимите промени, за да облекчат положението и да помогнат да се отдалечите от ръба на самоунищожението, очевидно са недостатъчно загрижени за сериозността на това, за да направят нещо по въпроса. Обаче, това продължаващо безотговорно поведение, демонстрирано от онези, които са в състояние да започнат придвижването на човечеството от това, което изглежда неизбежна световна екологична катастрофа и които отказват да действат, скоро ще престанат, тъй като са убедени да подадат оставка и онези с умението, компетентността, технологичните средства и силното желание да поправят това несъстоятелно положение, ще ги заместят.

Вие дойдохте на Земята като пазители на планетата, но поради объркване и несъгласия между вас относно кои бяха избраниците на Бог, вие бяхте в силна степен разсеяни и забравихте ролята си. Много започнаха да вярват, че Бог показа благоволение към някои и осъждане към други и така започнахте да се състезавате доста злобно за Неговото благоволение. И до момента много хора продължават да следват този безумен, но добре познат път към взаимно унищожение.

Както ви беше казвано, и казвано, и казвано, Бог обича всички вас; няма изключения. И все пак това послание на Божествена Любов бе постоянно игнорирано, тъй като вие взаимно се борехте за Неговото одобрение. Времето това поведение да спре най-накрая ви достигна и бързо расте осведомеността, че вашите ненормални и често травмиращи начини за справяне един с друг, човек с човек, нация с нация, трябва да спрат, ако искате да оцелеете.

Това е тази осъзнатост, която дава възможност за съществена промяна на нагласи и поведение, за да бъдат реализирани в планетарен мащаб, като по този начин ви дават възможност да живеете заедно както бе винаги божествено предопределено – в любящо, хармонично и уважително сътрудничество. Тези промени сега се изпълняват най-ефективно по цялата планета и чудесните резултати, които се случват, са виждани и докладвани. Искайте да сте наясно с тази информация, споделяйте я и станете част от нея като освободите всички блокажи и скованост на ума си, които ви пречиха, по случайност, да действате така любящо и безстрашно, както изисква вашата честност и почтеност.

Да живееш почтено, често и в любяща хармония е да следваш пътя извън илюзията. И това е, което осъзнават все повече и повече хора. Водовъртежът на осъзнатост тече по цялата планета, тъй като все повече от вас се информират за опустошението, което се е случвало – почти винаги в името на напредъка и с предположението, че той води до просперитет за всички, отравяне на въздуха и водата ви и унищожаване на части от екосистемата ви, без които живот на Земята не може да продължи.

Тази осъзнатост е изпратена от Бог, за да ви събуди от дрямката ви, а успехът и е сигурен поради произхода и. Да се събудите е ваша съдба и следователно вие ще бъдете събудени, а с помощта, която сега е достъпна за вас, вие ще разрешите много от основните проблеми, които са изправени пред човечеството и ще поправите опустошението, от което планетата и екосистемите и страдаха. Нова ера на просветен живот наближава, когато всички истински ще разберат и оценят красотата на вашата планета, тъй като поемате отново ролята си на пазители на планетата. Вие със сигурност сте на пътя на живот в радост, мир и хармония, а Земята ще се радва на изобилното си здраве и плодородие.

Ваш възлюбен брат Исус
Чрез Джон Смалман
Превод:Tauno
  

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS