ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Monday, May 14, 2012

13.05.2012г.

Подготовката приключва, очакват ви най-прекрасните изживявания

05/13/2012 от Джон Smallman
Пробуждането на човечеството с пълното осъзнаване за неговата истинска идентичност, ще бъде събитие от огромно значение за всички божествени творения на Бог, и това събитие от изключително значение не може да не бъде подчертано. Много векове изминаха в подготовка за това необикновено събитие, и сега, когато подготовката приключва, ви очакват невероятни преживявания.

В продължение на хиляди години много любящи същности навлизаха в илюзията и се движеха сред вас, демонстрирайки Любовта в действие. Вашите различни религии са ви разказвали за тях, защото често, след като тези същности ви посещаваха, някои от техните последователи основаха религиозни организации, които да носят техните послания за благото на всички. Въпреки това, както се случи с всички организации, които са били образувани в илюзията, с течение на времето посланията, които те са оставяли и популяризирали, са били изкривявани и повреждани, а в организациите започваха, поради дългото им съществуване, вътрешни лидерски борби.

И в тези ситуации същността на първоначалната информация на тези послания се е загубила, а хората, за които те са били предназначени да им помогнат, са останали разочаровани и са се отделяли, за да образуват свои собствени алтернативни организации с противоречащи си догми, които те често представят като неоспорими истини пред всички, които са ги слушали.
Много вреда и страдание е причинено чрез тези неуместни и грешни интерпретации. На първо място, всички тези организации са създадени с най-добри намерения, но рано или късно те са загубили пътя си, като илюзията ви е отвлякла вниманието към конкуренцията и несъгласието помежду ви. Освен това те се опитваха да привличат нови членове или чрез промяна на посланията, предлагайки алтернатива, която да отговаря на ситуацията, в която са ви намирали, или чрез засилване на догмите, които вече са били разработени и чрез добавяне на сериозни заплахи за вечното Божие наказание за тези, които са ги пренебрегнали или са се отклонили от тях .

Голяма част от човечеството вече започна да си дава сметка за невалидността на тези застрашаващи и нелюбещи догми, и е започнало да разбира, че само вярата, която вижда смисълът в Единния Бог и в Безкрайната му Безусловна Любов за цялото човечество е валидна. Всяко друго вярване очевидно няма смисъл изобщо. И разбира се Любовта е енергия, която тече през цялото творение, осигурява живота и съзнанието за всички Божии деца, независимо от техните убеждения, етноси, или местата на пребиваване в Божествения космос.
Все още има голям брой, които се придържат към безумните догми, внушаващи страх, и които се опитват да убедят другите да се присъединят към тях, за да могат сами да се убедят, че те са праведните в очите на суровия осъдителен бог. Но дори и сред тях много са започнали да виждат светлината, и те са започнали да осъзнават - дори ако те не могат все още го признаят пред себе си - че тези пътеки, на вярата в собствената им правда и право да осъждат другите, което те са извършвали толкова ентусиазирано, както и опитите им да уплашат или да убедят другите да се присъединят с тях, са отживелици, които не водят до никъде, и предлагат само допълнително болка и страдание.

Мнозина смятаха, че болката и страданието са святи в очите на Бога, и че за да ги приеме  те трябва да Го умилостивят. Сега недействителността на това убеждение се превръща все повече очевидно. Бог е Любов. Няма съмнение в това! Всички нагласи или поведения, които не са изпълнени с любов, не са от Бога. Бог не иска никой да пострада, дори и онзи, който цялото човечество е възможно да го вижда като нещо отвратително, въплъщаващо цялото зло на света.

Болката и страданието са изобретения на човечеството, за да се добави пикантност към илюзията, и какво огромно нещастие са причинили те на толкова много хора! Най-накрая сте достигнали етапа, в духовната си еволюция, където става все по-ясно, че Единния Любящ Бог никога няма да ви моли да страдате от Негово име. Каква е Неговата Полза да гледа вашето страдание? Той обича Неговите творения с цялото си безкрайно и величествено Сърце, и Той постоянно демонстрира любовта си, защото Той обича, и поради това учи неосъзнатите, незнаещите, спящите, че Любовта е всичко, което съществува.

Това е реалността - безкрайната и изобилна Божествена любов за цялото творение - и тя е в такъв стадий, че човечеството трябва да се събуди. Това е неизбежно и неминуемо, и осигурено за вас по божествен начин, защото това е Божията воля. За да влезете в илюзия и всичко това, което тя ви е предложила, е избор, който всеки един от вас е направил. Бог веднага ви е предложил пътя и необходимите напътствия, за да намерите изхода, защото Той знаеше, че привлекателността на илюзията ще дойде към своя край и че вие сами ще поискате да се завърнете у дома. Сега това време е дошло. Намирате се непосредствено преди момента на пробуждането и Той ви насърчава да направи точно това. Сега всъщност всичко зависи от вашата воля (в действителност, това винаги е било така- вие просто сте забравили). И така то ще се случи. Всеки път, когато се синхронизирате с божествената воля, се случват чудеса!

С толкова много любов, Саул.
Превод :САР 
 

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS