ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Monday, May 7, 2012

6.05.2012г.

Когато видите какво е било скрито от вас в продължение на толкова дълго време, вашите души ще се издигнат
Човечеството все повече се приближава към единното, което ние все по-ясно забелязваме в научните изследвания, които достигат до неопровержими доказателства в подкрепа на това. Всички те са свързани, и каквото и да казва едно от тях, то засяга всички останали. В настоящият момент, когато има толкова много различни мнения и убеждения, разпръснати по целия свят, несъгласията и конфликтите са ендемични поради обърканата плетеница от съобщения, които се излъчват публично като резултат от тези различия.
Тъй като все по-голям брой от вас работят, за да променят нагласите си и да освободят своите предразсъдъци и да отворят сърцата си за божественото енергийно поле, в което сте потопени, вие позволявате по този начин на мъглата, в която сте живели в продължение на дълъг период от време, да започне да изчезва.
Излизането от тази объркваща мъгла се случва в огромни мащаби по цялата планета в този момент и скоростта на разпръскването и се увеличава. За хората дори стават все по-очевидни лъжите, които се излъчват по масовите новинарски канали на медиите в цял свят, докато истината се съобщава в интернет пространството от хора, които съблюдават тя да излезе наяве. Дори става все по-трудно истината да бъде прикрита, и на тези, които биха направили това, се гледа като на лъжци и измамници.
Тъй като истината излиза на светло, става по-лесно да се разбере, че човечеството желае само да изживее живота си в мирно и хармонично сътрудничество с всички останали форми на живот от цялата планета и че агресията и конфликтите, които сте консумирали в продължение на такъв дълъг период от време са били насърчавани и поддържани от онези, които се опитват да ви контролират за техните им престъпни цели. Те имат, от еони насам, определени организации за да ви обучават и тренират, за да приемете техния авторитет безприкословно, както и да насаждат у вас чувство за лоялност към тях ( за което се предлагат нищожни награди) и които след това се използват, за да ви обърнат един срещу друг, като ви подхранват със силно предубедени и подвеждащи информации, за да подкрепят своите програми и да ви накарат да се страхувате от тези, които изглеждат по-различно – било то по политически, религиозни, етнически или културни убеждения.
С  разсейването на тази мрачна и тежка мъгла, която ви е обгърнала от толкова дълго време, великолепните перспективи на множество взаимно изгодни начини на живот на Земята и споделянето на нейната щедрост справедливо, с любов и изключително щедро между всички вас, става напълно очевидно. Когато започнете да виждате това, което е скрито от вас в продължение на много дълъг период от време, настроението ви ще започне да се повишава и вие с нетърпение ще започнете да очаквате чудесните възможности, които стоят пред вас. Обществените комуникационни мрежи, възникнали през последните две-три десетилетия, ще започнат да се използват по най-креативни методи, за да се създаде постоянен поток от информация, което ще ви предостави възможност вие всички да взимате участие в любящата духовна еволюция, на която сте свидетели и за която човечеството е било жадно в продължение на толкова дълго време.
Вие всички сте божествени същества, които временно са загубили пътя си и са спуснати в унилото мочурище на нещастията и страданията, от което както се оказа, вече толкова дълго няма изход. А това беше и все още е построено чрез илюзията, която го създаде с помощта на силата на вашите умове. Сега, вие в крайна сметка, можете да използвате огромната мощ, с която Бог ви е дарил, за да разтворите тази илюзия и мъгла на объркване, в която сте обгърнати и да се върнете в състояние на радост, в което сте били създадени.
Да, някои толкова са се привързали към предишното си състояние, че те все още желаят да го запазят, но онези които го използват са се установили като господари, и въпреки, че това няма да се случи, на тях ще им бъде позволено да използват свободната си воля и да продължат тяхното си съществуване в среда, която е много подобна на тази, която в момента се разтваря около вас. Там те ще бъдат в състояние да продължат да играят игрите си, докато не решат, че трябва да има и по-добър начин.
Когато те решат да се променят, всичко, което ще е необходимо, за да им се помогне за осъществяването на тази задача, ще им бъде изобилно предоставено. Не забравяйте, че любовта на Бог е безусловна и недискриминираща. Това не изключва никой, и следователно всички ще се завърнат у дома, когато са готови и наистина решат да го направят. Това е величествената истина…., а именно, че любовта на Бога гори в сърцето на всеки, и че Той може да остане скрит за определен момент в илюзията, която вероятно ще ви се струва безконечна. Но след това ще избухне още веднъж с нейната вечна и брилянтна слава.
Вашият любим брат, Иисус. 
Превод :САР

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS