ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Tuesday, June 12, 2012

10.06.2012г.

ВИЕ ИМАТЕ ВСИЧКО, НО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ НАДЕЖДАТА ЗА РАЯ – от Саул чрез Джон Смолман, 10 юни, 2012


Осъзнаването на човечеството относно необходимостта от големи промени в начина, по който живеете и се отнасят един към друг и към самият свят продължава да расте бързо а постоянното укрепване на божествени енергии, обгръщащи планетата ви окуражават да признаете това пред себе си. Неформалната комуникационна мрежа, която сега се простира навсякъде във вашия свят Ви позволява да намерите информация много по-лесно, отколкото когато и да било от досегашното ви еволюционно развитие, и така да откриете, че това, което сте научили, е споделено и с много други. Това прави да се чувствате далеч по-малко сами и неподкрепяни, тъй като вие на физическо ниво сте заобиколени от много, които започват да осъзнават това, което предстои да се случи.

Всеки от вас, които четете и споделяте огромните количества канализирана информация, която широко се обнародва в целия свят, така да се каже, сте авангарда на духовно развиващите се души, които живеят в илюзията в този момент с цел да помогнат и подкрепят човечеството, така че всички негови културни, религиозни, политически, икономически и дори научни убеждения да се разклатят из основи. Вие трябва да бъдете утешители и учители, които могат да демонстрират мъдростта и практичността на замяна на разделението, както и центрираният в себе си дневния ред с такъв, който е готов за сътрудничество, който ще може и ще помага на цялото човечество и самата Земя.


Както вече много пъти ви е казвано, това наистина е най-благоприятният период за човешки изживявания. Настъпващата Нова Епоха, която е почти на прага, ще бъде една епоха, в която правите изумителни успехи в текущо търсене на знания и мъдрост, защото вместо копирането или скриването на нови творчески идеи и изобретения за лична облага, като имате в миналото, ще изберете да ги споделяте безрезервно за благото на всички. Войните, конфликтите, предателството и непочтеността, които са причинили толкова много страдания ще изчезнат, да бъдат заменени с хармонични взаимоотношения, в които всички работят заедно за постигане на възможно най-добрия резултат във всяко свое начинание, което е предприето. И това ще ускори напредъка на еволюцията ви, тъй като вие се превръщате в много по-духовно извисени същества, подкрепяйки се едни други в тези радостни и творчески отношения, и най-накрая осъзнавайки истинският смисъл на това, че "Всички са Едно".


Единството е реалност. Всички сте част от едно по-голямо цяло - Бог - и никога не сте били отделени от това състояние. Разделянето в действителност е невъзможно, защото не съществува място, където да можете да отидете или да бъдете, няма друго място или период. Илюзорното състояние, в което сте в момента, вече не функционира, както преди, тъй като времето му е изтекло и затова трябва да се събудите. Когато точният момент настъпи, завесата, зад която се крие реалността, ще се разтвори и вие няма да бъдете повече в състояние да продължите да спите, тъй като върху вас ще се изсипе и ще ви обгърне цялото великолепие на брилятната Светлина на вечния Божествен ден.

Няма причина да се безпокоите, оставете нещата да се развиват от само себе си, тъй като основните промени, които водят до този момент от главозамайващо значение, влязат в сила и стават общоизвестни. Възможно е да ви се струва, че старият и привидно стабилен свят, в който сте свикнали да живеете се е разпаднал на части, но разбира се всичко, което се случва е, че знанието, което е било скрито от вас, от вашия собствен колективен избор, се разкрива и асимилира пред и от съзнанието ви. Вие просто наблюдавате този процес, който винаги е бил налице, и той ще бъде изключително зашеметяващ, какъвто всъщност е, в сравнение с всичко, което някога сте преживявали в илюзията.


Знанието и увереността в целостта на Бог и пълното приемана на всичко и всеки от вас е нещо, което е останало дълбоко погребано в дълбините на вашите същности след като сте изградили и сте се преместили в илюзията. Това знание сега се промъква в съзнанието ви и вече не може да остане скрито.


Вие толкова много сте привикнали с нещастията, разочарованията, както и недостатъците на това илюзорно състояние на съществуване, че всички вие сте се отказали да се надявате за един възможен рай, място, където всички премеждия и проблеми ще бъдат минало. Много религиозни системи от вярвания са предложили перспективата за награди и за обратно изкупление след смъртта за тези, които отговарят на определени видове поведение, приемат някои догми, и следват определени ритуали.

Авторитетните фигури, които защитават тези вярвания и догми, декларират, че ако ще следват правилата, които те са направили, тогава те могат да бъдат (почти) приемливи за Бог, за Който те казват, че ви наблюдава по всяко време, запазвайки и най-малки подробности и детайли от всеки един момент до вашата смърт, мисли, думи, действия и бездействия, и който ще ви съди дали сте достойни или недостойни за вечното щастие. И тъй като никой не се е върнал от смъртта, за да докладва за какво всъщност става въпрос, на Земята остават незнаещите, разтревожените и уплашените.


Въпреки това, вие ще се пробудите и ще се преместите в една околна среда, която ви е толкова присъща, че ще ви изглежда абсолютно реална, това е среда, в която в сегашното си непробудено състояние е отвъд способностите и възможностите ви да си я представите, и която е по-далеч от всичко, в което вярвате, че в действителност може да съществува. Това е вашата съдба, вашето божествено наследство, място на безкрайно блаженство, създадено от любящия Ви Отец и което ви е обещано от Него да ви бъде дадено в момента на вашето създаване. И това обещание ще бъде спазено изцяло и вашата вечна радост ще го радва непрестанно.


С толкова много любов, Саул.

Превод: САР 

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS