ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Sunday, June 17, 2012

13.06.2012 г.

Това, което преживяваме, е напълно нереално
 


Напредъкът към вашето Велико пробуждане протича с бързи темпове. Доказателствата за това може да не са очевидни за повечето от вас, защото завесата крие реалността от вас и е невъзможно да се проникне през нея, когато все още таите злоба и негодувание. Мнозина от вас, чрез практики за медитация и релаксация, понякога успяват напълно да освободят всички обичащи мисли, емоции и нагласи за определен период и са били възнаградени с кратък, но незабравим поглед на любящата необятна Реалност, към която всички вие принадлежите.


Все по-голям брой от вас акцентират на практикуването на техниките на медитация и релаксация, както и възнамеряват да отворят сърцата си, за да се позволи на божественото енергийно поле да проникне и да потече чрез вас, и за да помогне на всички в процеса на пробуждането, това поле се засилва. На вас, на всеки един от вас, който има или някога ще изпита живот като човек, му е било дадено в момента на създаването му, свободна воля, която е божествен дар с огромна мощ. С навлизането ви в илюзията, вие сте влезли в мъгла, която интензивно ви е обвила с чувството за разделение, индивидуалност, загуби, и това е скрило от вас истинската ви идентичност и способността ви да се разбере какво всъщност означава свободната воля.

Един от аспектите на този дар е предпазна мярка за сигурност. Ако ви се налага да се направи опит да се събуди в небесните сфери с яд, негодувание, гняв, решение или студени чувства или намерения от всякакъв вид - и успеете! - интензивността на Божествената любов, която веднага ще ви прегърне, ще предизвика у вас невероятен ужас и страдание, като видите колко напълно неуместни и неприемливи са тези чувства и намерения. Вашето единствено решение би било да избягате обратно в илюзорната ви реалност и напълно да пренебрегнете малкото осъзнаване, което всъщност можете да получите в това състояние. Би ви отнело много време, дълги векове, за да се възстановите от шока от откритието, че никак не сте недостойни, за да се осмелите да се представите в очите на Бога.


Но, както постоянно сте убеждавани, живота, в който се намирате, е илюзорен, и илюзията, в която изглежда сте оплетени не несъществува. Вие сте, за всички намерения и цели, заспали, сънуващи или имащи кошмари. Това, което преживявате е напълно нереално, но нищо нелюбещо в мислите, думите, действията, поведението и нагласите ви не блокира вашето пробуждане, тъй като то е поставено там от вашия любящ Отец, за да ви предпази от страданието, което вие иначе бихте сами си причинили.

Работата, която е в момента се извършва е отмяна и освобождаване от всички оплетени и без любов аспекти, които човечеството е приело толкова дълбоко в себе си и задържа от толкова дълго време в един безумен опит да се предпази от нереалността и всички ужаси, с които тя на пръв поглед ви заробва.


Тъй като все по-голям брой хора се обръщат към вътрешните си духовни усещания и започват да откриват смисълът на надеждата, която те намират там, вашето намерение да се събудите и да позволите на илюзията да се разтвори допълнително се усилва. Не е необходимо цялото човечество да се запознае с духовното си естество, за да се случи събуждането. Силата на божествената любов, приета в сърцата на тези, които възнамеряват да позволят Божията любов да проникне и да се разпростре в тях и след това да изтече от тях, за да облее всички, е огромна, и чрез намерението да се присъедините към онези, които вече са проявили това намерение, всеки един от вас прибавя огромна част към океана на това намерение.


Целта на този океан е да разтвори всичко, което не е в хармония с Божията любов, и с намерение да бъде част от нея да го разшири и да го сподели с всички, с които си взаимодейства по какъвто и да е начин. Това е необратимо и този процес непрекъснато се развива, така че цялото човечество ще бъде пометено в него и всичко, което не е любов ще бъде освободено. Само онези, които напълно съзнателно избират да не осъзнаят своите нелюбещи аспекти ще останат несъбудени, когато океана на божествената любов облее всички планетарни форми на живот.


Както толкова често ви е казвано, вие имате свободна воля. Тя е изключително мощна, и можете да я използвате, ако предпочитате, да отхвърлите безкрайната безусловна любов на Бог и да останете за неопределено време в рамките на ограничителните предели на илюзията. Но само онези, които направят изключително осъзнат и категоричен избор да не напуснат илюзията, само те ще останат заспали, и след това те ще продължат пътя си към пробуждането си в среда на същности с подобни намерения и представи.


По-голямата част от човечеството е преодоляло чувството на апатия по отношение към духовността, поради продължителността на времето, което те са прекарали заспали и сънуващи в илюзията. Това не е бил съзнателен избор; то просто се е случило, тъй като разочарованието е било последвано от друго разочарование и е изглеждало, че няма възможно спасение от ужасите на илюзията. Това, което се случва сега, е, че тези от вас, които са държали Светлината са надигнали океана на божествената любов, така че той да прегърне всички. И когато всички бъдете обгърнати от него ще се случи моментът на събуждането в радост и екстаз, в които са потопени всички Божии деца. Остава твърде малко време на планетата, за да се разкрие и да не бъде повлияна от този божествен океан, който в момента на вашето пробуждане се надига.

С толкова много любов, Саул.

Чрез Джон Смалман


Превод: САР


No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS