ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Friday, July 20, 2012

15.07.2012г.

Любовта няма врагове, следователно и никой от вас няма


07/15/2012 от Джон Smallman

Всичко се носи по невероятно красив начин, подготвяйки се за моментът на Голямото събуждане, който нито ще закъснее, нито ще бъде отменен, защото вашето колективно решение е да се събудите, и това решение е изцяло в съгласие с Божията воля. Всички вие сте били определени за момента на това изключително важно събитие, и въпреки че по-голямата част от човечеството все още е дълбоко заспало, тази ситуация предстои да се промени. Вие, носителите на светлината и светлинните работници, извършвате страхотна работа, освобождавайки се от остарелите нагласи, които са несъвместими с божественото поле на Любовта, обгръщащо планетата ви и в резултат на което сте отворени за прегръдката на Бог. Когато правите това вашите индивидуални енергийни полета започват да светят по-ярко, да засияват и да предават към всички, с които си взаимодействате, Божията безгранична и безусловна любов. А неговата воля е всички на планетата да осъзнаят Неговата любов, за да не ги бъде никога повече страх да се събудят.


Осъждането е било ендемично на Земята в продължение на много дълго време, и до такава степен, че никой не е недокоснат от чувството за вина и липса на достойнство, които вървят ръка за ръка с него. Божията любов към вас е безгранична, вие сте Неговото божествено потомство, перфектните му отражения, и следователно, да се осъждате е напълно ненужно и неподходящо. Бог никога не е съдил и никога няма да съди.


Осъждането е концепция, базирана на страх, който беше въведен от различните раси и култури на човечеството като чувство на разделение, което илюзията насърчава усилено, и хората са почувствали нужда да се предпазят от атаките на другите. Осъждането ви разделя и настройва едни срещу други и не ви позволява да проектирате чувството на липса на достойнство на други хора, което от друга страна частично
 намалява колективната ви вина, която се е появила в резултат на вашия избор да се скриете от баща ви в илюзията.

В илюзията, осъждането е от съществено значение, защото светът се разглежда като пълен с "други", които ще ви навредят, и следователно да се нарекат неморални или зли заради действията им се счита за необходимо. От най-ранни времена, племенните водачи с помощта на своите поддръжници са излъчвали като орган фигури, които да могат да взимат решения и да осъждат тези, които не отговарят на това, което се счита за нормално поведение в племето. А това разбиране се допълни и разви с течение на времето. Вие всички сте наясно с невероятните несъответствия, до които то води, тъй като различните култури, раси и религии произвеждат свои собствени кодове на приемливо поведение като едновременно с това осъждат тези, които имат различни от техните собствени вярвания.


Бог е Любов, и следователно, ние всички сме Божии деца, които са вечно с Него. Любовта няма врагове, и следователно и вие нямате. Но илюзията ви показва един свят на разделение и остра дисхармония, и той е само в това илюзорно състояние, от което трябва да се събудите. Това състояние непрекъснато ви е причинявало силна болка и страдание, и въпреки невероятните си усилия да промените света - в различни предполагаеми еволюционни върхове на цивилизацията - в такъв, където всички биха били третирани справедливо и състрадателно, успехът винаги ви се е изплъзвал.


И колкото повече вярваме в разделението и индивидуалността, толкова дълго то ще продължи да съществува. Единственото средство за защита, достъпно за вас, е да се събудите, и крайният момент, в който можете да направите това, бързо приближава. Любовта, която обгръща планетата, копнее да прегърне целия живот, и най-сетне направи огромен напредък, тъй като все повече от вас осъзнават лудостта на многото противоречиви ваши вярвания, които ви поставят в противоположни фракции и лагери, така че да можете да обявявате война от . . .най-малкото нещо! Замислете се за който и да е проблем, вяра или ситуация, и някой, без значение къде, който е готов да обяви война заради това – единствено за "благото на човечеството"!


Любовта залива планетата и разтваря твърдостта, която е заразила толкова много сърца, и е създала непреодолимо желание сред вас да промените вашите враждебното отношение, не само един към друг, но и между отделните култури и вярвания, които са различни и дори загадка за вас. Също така тя ви подканва да работите върху разбирането и зачитането на всички раси, религии и култури. И именно това
 намерение ви побутва всички вас постоянно и неизбежно към вашето пробуждане.

Фокусирайте вниманието си върху любовта, и върху всичките и аспекти, които стават видими навсякъде по света, тъй като тя все повече се реализира, засилва и укрепва, а Нейната сила да ви помогне е безкрайна, божествена и всеобхватна. Всичко, което трябва да направите, е да и се отдадете и да се освободите от нагласата за осъждане. Вие всички сте божествени същества, които са на път да се събудят от един див и най-объркващ кошмар в блясъка на истинската си същност – а именно в състоянието на възвишена и вечна хармония в едно с цялото творение.


С толкова много любов, Саул.

Превод: САР 

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS