ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Friday, July 13, 2012

8.07.2012г.

Вие не сте това, което вярвате, вие сте безкрайно много повече

07/08/2012 от Джон Smallman

Всичко е едно. Не съществува разделение, защото всичко, което съществува, има своето съществуване в рамките на нашия Небесен Отец. И както мнозина са усетили, Отец е много ограничаваща концепцията, чрез която Той може да бъде описан, камо ли да се определи, тъй като наистина всички тези определения - Бог - Баща-Майка-Бог, Създател, Любов, Божествено единство, Безкрайно вдъхновение, от Което целият живот черпи съществуване във всеки един момент, съдържат далеч по-голям смисъл от общоприетите схващания.


Очевидно е, че думите са ви необходими, за да комуникирате един с друг, докато стоите затворени в булото на илюзията, но както самата илюзия, думите са напълно недостатъчни средства, с които да се прави опит да се опише неописуемото. Можете да направите най-доброто с тях, и те могат да ви бъдат много полезни, но не се захласвайте при използването на определения с далеч по-необясним смисъл за вашите разбирания. Различните разбирания за смисъла на думите, използвани за изразяване идеята за същността на Бога, са довеждали твърде много до състояние на война, което обаче не ви е помогнало да разберете колко ограничаващи и колко причиняващи разделение могат да бъдат те. Това разделение продължава в ежедневието ви в личните взаимодействия до международните и
 правителствени такива.

Думите са
 интелектуални инструменти и, когато се разбират като такива, те са много полезни, но когато към тях се добавят емоционални и неискрени значения, те могат да имат фатални последици. Думите могат да се превърнат във вярвания, с които хората ще се борят - вярвания, че думите сами по себе си никога не биха могли адекватно и напълно да бъдат разбрани. Те често са прочувствени, и така имат огромна власт над тези, които се придържат към тях до степен, че те лично се идентифицират с тези вярвания и ще ги защитават с живота си и с живота на другите!

Всеки човек е пропит с вярвания - фамилни, културни, религиозни, политически, националистически, спираме се само върху няколко - и много от тях са толкова дълбоко вкоренени, че собствениците им не са наясно, че те са единствено вярвания! Те често се считат за очевидни и рационални истини, така че когато хора от различни вероизповедания не са съгласни, резултатите от тези разногласия може да доведат до големи страдания за много хора, тъй като силата на живота е използвана по един нелюбящ и разрушителен начин.


Но разбира се, вие не сте вашите вярвания, вие сте безкрайно много повече. И осъзнаването на тази истина се промъква в съзнанието на човечеството. Животът - енергията, която преминава през всичко, което съществува - е Любов. А за липсата на по-добра аналогия, то е като електричество, една сила, която може да се използва по много начини и за много цели. Въпреки това, когато използвате тази сила, любов, всеки въпрос, пред който сте изправени, вие ще сте в състояние да се справите по задоволителен начин, хармонично, бързо, и най-благоприятно за всички участници. И истината за това става все по-очевидна за всички по цялата планета, тъй като все повече и повече хора реагират с любов един към друг при призиви за помощ за решаване на проблеми дори от най дребно естество, или такива, на които не се е обръщало достатъчно внимание и са оставали нерешени, поради което те могат да доведат до катастрофални последици.


Именно промените към онези от вас, които изглеждат твърде различно поради тяхната етническа принадлежност, националност или религиозни и политически убеждения, са показатели за повишаването на съзнанието на човечеството. На всички вас ви става ясно, че всички вие обитавате една планета и следователно сте зависими един от друг и наистина нямате друг избор, освен да работите заедно – с чувство на любов, честно, разумно, прозрачно и с нагласата, че всички печелим, ако искате да се избегне унищожаването на околната среда, която прави живота на земята да е възможен за вас.


Любовта прониква във всеки един от вас, защото вие малко по малко отпускате защитните прегради, зад които криете в продължение на толкова дълго време колко уязвими сте всъщност и същевременно осъзнавате, че в състоянието на уязвимост вие откривате вашите истински силни страни. Когато вие ги споделите с другите, вие ще ги окуражавате и те да споделят техните с останалите, и тогава ще откриете, че почти всички страхове са безпочвени, защото когато разкриете уязвимостта си, вие ще разберете, че любовта, която сте пазили скрита, мислейки си, че е слабост, протича гладко, лесно и мощно през всичките тези, с които споделяте. Разбира се, все още има много хора, които тепърва трябва да намерят смелост да се разкрият пред себе си и останалите, но все повече и повече от вас се справят с това с течение на времето.


Любовта е безкрайно мощна сила. Тя ви обгръща всички вас, и тайната да я намерите вътре във вас е да я споделяте неограничено, така както толкова много от вас сега правят. Точно както една добре позната песен ви казва " Любовта променя всичко", и това в действителност е божествената истина. Отворете сърцата си; лесно е. И приемете необятността на божествената любов, която ви обгръща и постоянно ви побутва към момента на събуждането ви.


С толкова много любов, Саул.

Превод: САР

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS