ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Monday, August 20, 2012

19.08.2012г.

Не всички от вас ще се пробудят в същия миг
 

08/19/2012 от Джон Смолман

Пробуждане на човечеството е на прага. Разбира се, вие непрекъснато чувате това, защото е факт. В илюзията, обаче, често времето изглежда, че едвам и мъчително минава без да идентифицира дестинация или цел, нито болката и страданието, които продължават да тормозят живота ви. Времето е илюзорно и във вашето възприятие то обикновено едвам минава, когато на вас ви се иска да премине по-бързо, и излита, когато искате да се забави. Само този факт трябва ясно да ви покаже, че то е единствено и само илюзорна представа.


Реалността е постоянна, без непоследователност или неточност от какъвто и да е вид. Тя е съвършена, ясна, прозрачна и автентична, точно както Бог я е създал. Реалността не се нуждае от време, и в нея съществува само вечното сега, постоянен момент, в който Бог и Неговите творения съществуват вечно. В същото време вие оставате поробени във вашата ограничена времево реалност, образувана от една идея, която е напълно невъобразима за вас: всичко трябва да има начало и край; и всяка идея, различна от това е абсолютно безумие.


От времето на Големия взрив, или в което и да е друго начало решите да вярвате, изглежда, че всичко се движи, и което е започнало да се движи от тази точка върви към окончателно разпадане, защото нищо не трае вечно. И все пак, съвременната физика е показала, че всичко, което не съществува в илюзорната реалност се състои от енергия, която е неразрушима. Това ви поставя пред голяма загадка. Нищо не трае завинаги и все пак нищо не може да бъде унищожено.


Всеки един от вас е чиста енергия и следователно е неразрушим. Вашите тела остаряват, гният и се разпадат. След като те бъдат погребани, вие се връщате към духовните измерения. По-голямата част от вас са имали много, много животи, през които непрекъснато сте се развивали, понякога много бавно, докато в други случаи степента, до която сте се развили и това, което сте научили в някой живот е било загубено в друг. Въпреки това, всеки живот, който сте водили е бил поучителен опит, и въпреки че натрупаните знания са оставали скрити за дълги периоди от време, нищо от това, което сте научили някога, може някога да бъде загубено.


Последните седем или осем десетилетия духовна еволюция на човечеството преминаха в ускорени темпове, довеждайки ви до този момент, когато мнозина прозряха, че всичко, което остава е военно-промишленият-
корпоративно-безумен конгломерат да се самоунищожи напълно, за да предостави възможността за просъществуването на живота на планетата, тъй като той продължава да се разширява без забрана или пречка.

Въпреки това, този момент е и точката, в която ще се събудите, реализирайки, че всички вие сте едно цяло с всеки друг, както и с божествения източник на цялото съзнание - осъзнаването, живота, чувствителността, интелигентността, и пробуждайки се ще изпаднете в невероятно състояние на еуфория, която ще ви бъде донесена от това състояние на реализация.


За вас е изключително трудно да не бъдете прекалено разсеяни от огромния контраст между многото и все още не разрешени проблеми, с които човечеството и светът се сблъскват в ежедневието си и които постоянно се обсъждат от традиционните медии, и това, което знаете, че е на път да се случи.


Независимо от това, вие сте носителите на светлината – тези, които решиха да дойдат и да помогнат на човечеството в процеса на неговото събуждане. И тъй като сте взели това решение, вие получавате безкрайна помощ и съдействие от всички в духовните сфери, за да се гарантира успехът на този божествен план.

Вие наистина знаете, дълбоко в себе си, че да помогнете на човечеството да се пробуди е вашата задача и вашият успех, а и е божествено гарантирано. Божествената воля е всички вие да се събудите и поради това нищо не е в състояние вече да попречи на този процес. Но не всички вие ще се събудите в един и същи момент. Това не е отричане на казаното! Полето на божествената любов, което подтиква човечеството към развитие, ще донесе прочистващи промени чрез начините, чрез които си взаимодействате – много неочаквано. За тези, които са избрали да се събудят, това ще е моментът, който сте чакали толкова търпеливо и развълнувано.  

За тези, които в този момент избират да продължат в илюзорната реалност, в която всички приемате чужди култури, светът ще се промени също така внезапно, защото корупцията, мошеничеството, предателството и конфликтите между егоистично настроените индивидите, групи и организации (политически, корпоративни, индустриални, религиозни и др.) ще изчезнат неочаквано. Тази нова среда ще бъде такава, в която кармата, осъждането, отрицателната съдба, очакваното възмездие или просто пустините ще изчезнат.

Един мирен свят ще се роди, в който сътрудничеството и новите технологии ще бъдат комбинирани за решаването на всички проблеми, които преди това са разделяли хората. Всички ще живеят изобилно и щастливо в творчески стимулираща и вдъхновяваща среда на невероятна красота, докато те продължават по-нататъшното си пътуване към събуждането. Въпреки това, тези промени няма да бъдат видими за онези, които избират по-бавния път! Ще изглежда така, че тази нова система на честност и прозрачност винаги е била начина, по който са се осъществявали взаимоотношенията.

От друга страна, за тези, които ще се събудят незабавно, контрастът ще бъде изумителен, вдъхновяващ и извисяващ. Ще се случи това, за което винаги са жадували. Те ще имат възможност да продължават да изпитват илюзията - наистина приятен и привлекателен свят от мечти - или да продължи с процеса на тяхното възнесение с нови и вдъхновяващи измерения далеч отвъд всичко, което можете да си представите в сегашното си състояние. Какъвто и да е етап от еволюцията да сте, бързо наближаващото бъдеще ще ви донесе радост и щастие от несравними по своята същност.

С толкова много любов, Саул.
Превод:САР

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS