ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Sunday, September 30, 2012

30.09.2012


Вашите вярвания ви обвързват с илюзията

09/30/2012 от Джон Смолман

Вълнението се усилва, тъй като вашето пробуждане все повече приближава. Вие дълго време сте чакали за това и няма да бъдете разочаровани. Някои от вас са имали така наречените "пикови преживявания", когато независимо какво са правили, всичко е протекло перфектно и на ниво на компетентност или способност, която е по-далеч от това, което бихте описали, като обикновено. Това е вдъхновяващо за вас, дори съживително, защото е изглеждало, че не можете да направите нищо лошо, нищо, с което да прекъснете или предотвратите този енергиен поток, който ви е предоставил най-забележителният резултат. Същинското чудо на моменти като тези по никакъв начин не могат да се сравнят с това, което ви очаква при вашето пробуждане.


Пътуването към достигането до този етап в еволюцията ви наистина е било трудно - дълго и изтощително начинание - но краят се вижда, и въпреки че имате съмнения, дълбоко вътре в себе си сте убедени и знаете, че това е самата истина. Когато си почивате, медитирате, или се молите, потърсете тази сигурност в себе си; фокусирайте се върху нея и изкажете намерението си да се събудите, защото правейки това вие си припомняте, че това е вашата съдба и, че това е Божията воля за вас. Правейки това редовно, вие сами си позволявате да потвърдите това дълбоко вътрешно знание и вашите съмнения ще започнат да избледняват. Вие сте на път към къщи, и нищо няма да ви отклони от този път, защото той неустоимо ви привлича.


Всички вие сте божествени същества, които играят въображаеми игри, но именно защото сте божествени, силата на колективното ви съзнание нараства мощно, и заради начина, по който избирате да играете тези игри вие сами убеждавате себе си в тяхната реалност. Когато вярвате в нещо и успеете да убедите себе си, че това е истина, за вас става изключително трудно
 да видите отвъд тази вяра и да признае това, което е - становище, с които сте се идентифицирали - защото вашите вярвания са се превърнали във вашата идентичност и вие смятате, че ако тези вярвания бъдат заличени, ще престанете да съществувате. Ужасяваща мисъл, но вие все още сте склонни да се придържате към тях яростно и непреклонно.

Вашите вярвания ви обвързват с илюзията, защото те са взаимно зависими и неразделни една от друга. Въпреки това вашето вътрешно знание непрекъснато се стремяло да влезе в съзнанието ви, предоставяйки ви нова информация, така че можете да погледнете от тези гледни точки безпристрастно, без да се подчинявате на исканията им за вярност или лоялност. Вярванията могат да бъдат променени или отхвърлени, тъй като вашите знания и опит ви показват своята неадекватност, оставяйки място за разширяване на вашето съзнание и ви дават възможност да приемете нови идеи и информация, тъй като те ви се предоставят. Има безкрайно знание, достъпно за вас, и вие може да задълбочите вашето съзнание и мъдрост, ако се отворите за него, поставяйки под въпрос вашите вярвания в полза на нова информация.


Илюзията е състояние на ограничаване и всичко, което можете да направите, за да разтворите тези ограничения е да тръгнете по път, който ще ви отдалечи от тях. Използването на ума ви за разкриването на безценната стойност на мъдростта, съдържаща се във всяка сфера на човешка дейност, може да бъде едно от най-вдъхновяващите неща. Всеки ден нови знания и мъдрост се откриват в области, които до сега са били смятани за напълно проучени, и в действителност краят на тези открития не се вижда. Временен застой възниква, когато закостенели вярвания предотвратяват това, което е излязло на бял свят чрез правилно проведени проучвания.


Вярванията са като зависимости; може да се окажете оплетени в тях. Всеки е имал преживяване, при което си е съставил мнение за някой, който не е срещал до този момент, но за когото е чувал и по-късно, когато среща този човек и го опознае, с объркване е открил, че представата, която е имал за този човек не отговаря на действителността и следователно му се е наложило да промени или коригира тази представа и убеждение.


Вие всички притежавате убеждения, които в течение на времето дълбоко са се вкоренили във вас и които вие никога не сте поставяли под съмнение – у вас се е появила мисъл, тя е предизвикала усещане у вас по същото време и така се е превърнала в убеждение, или вашите родители или учители са ви накарали да повярвате, че нещо е доказан факт - и след това някое от децата ви или някой от по-младите ви приятели или съдружници ви кара да видите колко недействително е това убеждение. Това може да бъде много обезпокоително за вас! Може би вие отказвате да го погледнете от тяхна гледна точка ( да допуснете дори само пред себе си, че сте били в грешка през всичките тези години може да бъде много болезнено) и започвате да се им се ядосвате, опитвайки се да защитите вярванията си.


Едва когато започнете да поставяте под въпрос вярванията си, без да изпитвате страх, и да освобождавате тези, които вече не ви служат, ще откриете вътре във вас чувство на свобода, усещане за пространство, и ще се почувствате леки. Повечето от вас познават хора със закостенели убеждения и нагласи и знаят колко е труден контактът с тях, дори невъзможен, особено за провеждането на някой смислен разговор. Когато се сблъскате с някой такъв човек, напомнете си, че всеки е огледало, в което виждате собственото си отражение. В началото е доста трудно да приемете тази мисъл, но всички вие осъзнавате, след като сте наблюдавали други, които не са виждали или са избирали да не виждат, техните грешки или недостатъци, колко ясно се отразяват в тях. Наистина ли сте толкова различни?


Проявяването на смелост да разпознаете и да признаете, когато сте допуснали грешка, ви дава голяма възможност да се изчистите от вашите страхове и тревоги, тъй като вие откривате, че да направи това не е животозастрашаващо. И не само това, но нови перспективи за възможности се отварят пред вас, канейки ви да ги изследвате и вашите знания и мъдрост излизат наяве, тъй като вие допускате в себе си усещането за свобода и започвате да се наблюдавате без да бързате и да осъждате. Нуждата ви от незабавно идентифициране и подходяща информация по отношение на това, което трябва да е подходящ период от време, отслабва и вие откривате, че можете да чакате щастливо без да се уповавате на сигурността докато пристигне достатъчно информация, която да ви позволи да разтълкувате всичко правилно.


В рамките на илюзията огромни количества информация, които биха могли да бъдат изключително полезни в решаването на въпроси и за хвърлянето на светлина в трудни ситуации, са били погрешно идентифицирани в моменти на напрежение, което е довело до объркване и страдание за участниците в конфликта. Когато можете да си позволите известно време за размишляване върху даден проблем или ситуация, направете го, не бързайте да откривате и прилагате отговора ( което би демонстрирало блясъка ви ), много болезнени недоразумения, предизвиквани от тези ситуации, могат да бъдат избегнати по този начин, като стрес и тревога например.

Нагласите, изпълнени с любов довеждат до употреба на думи, изпълнени с любов, внимателни действия, поднесени любезно. Бързането води до разсейване и объркване и често води до ненужни и болезнено погрешни схващания, които могат да предизвикат неподходящи реакции, водещи до конфликт. Не бързайте. Вие винаги разполагате с много време, така че не бързайте - или предпочетете да се втурнете. Бъдете изпълнени с любов във всяка ситуация и се насладите на огромното намаляване на стреса и тревогите, което това ви донася. Това е една много голяма промяна в поведението и отношението ви за повечето от вас, и изисква вашето постоянно съзнание, но вашите водачи и ангели са непрекъснато с вас, помагайки ви и насърчавайки ви и наградите, които ще получите далеч ще надхвърлят вложените усилия.

С толкова много любов, Соул.Превод: САР 

Friday, September 28, 2012

26.09.2012


Вие ще започнете да получавате странни мисли или внушения09/26/2012 от Джон Смолман

Полето на Божествената Любов обгръща планетата Земя и има огромно влияние върху човечеството. Неговото влияние е неустоимо и необратимо, и именно поради това вие се придвижвате към любовта, отдалечавайки се от страха.


Войни, терористични атаки, престъпна дейност и политическа дейност във всяка една област - международните отношения, корпоративните, местните, образователните, здравеопазването, религиозните сфери и др. – всички те са управлявани от страх, и така е от цяла вечност. Страхът е толкова вкоренен в човечеството, във всяка нация, раса и култура, че е много трудно да се изкорени. Независимо от това, напредъкът, който сте извършвали толкова бавно, в продължение на много дълъг
 период от време, през последните няколко десетилетия е ускорил темпото си.


Любовта е божественото силово поле, То е вечно, То е едно цяло, на Него нищо не може да му се противопостави, То е това, в което всичко, което съществува е включено
, всичко, което събира и обединява.


Страхът е неестествена, нереална, въображаема концепция, която вие сте измислили и за която след това сте направили хаотичните си предположения. След това сте използвали тези предположения за изграждане на системи от убеждения, които ви вкараха в разделение и объркване. Вашата вяра в нереалната ви реалност е твърде силна в резултат на страданието, което сте преживявали, и в резултата на която сте попаднали в капана на една враждебна среда, от която сякаш няма изход.


Вашите вярвания в нещо различно от любовта са безпочвени, но вие все още продължавате да се опитвате да ги поддържате. Въпреки това, те отслабват бързо сега, както и последиците, идващи от полето на божествената любов, обгръщащо планетата ви, все по-ясно ви дават да разберете, че това е старата система от негъвкави вярвания, които са основната причина за всичките ви проблеми. Вие сте прекарали цяла вечност да защитавате живота си, както и
  да унищожавате живота на другите – но това са вярвания, които в действителност нямат почва, и по-скоро са егоистични мнения на онези, които живеят в страх и се нуждаят от някакъв вид утешител, за да им попречат да попадат в сляпа паника.


Полето на любовта, която обгръща планетата е всеобхватно, то прониква в енергийното поле на всеки човек и го прави част от себе си. Много от вас усещат случването на това и го преживяват като изпадат в странни настроения и емоции, такива, с които до сега не са се сблъсквали. На пръв поглед това е доста обезпокоително, защото вие сте свикнали да бъдете предпазливи, да търсите сигурност, за вас е присъщо да се тревожите, но тази нова енергия разтваря тези усещания и ги заменя с чувство на доверие и сигурност - чувството, че всичко ще бъде добре. И разбира се, всичко това няма никакъв смисъл, защото средата около тях изглежда непроменена, а също опасна и заплашваща, каквато винаги ви се е струвала, че е.


В действителност реалността не е съставена от физическата материя, а от неограничени потенциални възможности, но за вас е изключително трудно да вникнете в тази идея, вероятно съвсем повърхностно. Всъщност докато сте привързани към видимата реалност на илюзията, за вас е невъзможно да го разберете. Илюзията е твърде солидна, или поне така изглежда на тези, които я преживяват, но не е и вашата наука е доказала това. Въпреки това, вие я преживявате, а физическите ви сетива не са в състояние да усетят или разберат нефизическата реалност, която ви заобикаля и от която сте построили илюзията.


Вашата интуиция ви предава съобщения за реалността, когато не ги пренебрегвате заради "истински" физическа неща. Много от вас имат моменти, когато са се обръщали към интуицията си са били изумени от резултатите, но след това са отхвърляли тези резултати като случайности, странни, необясними отклонения и са продължавали живота си. Но винаги след това са си спомняли тези моменти и са се озадачавали от тях, но те са смущаващи за вас, защото ви изглеждат толкова безотговорни и поради това вие не сте се възползвали от тях.

С божественото енергийно поле, обхващащо планетата ви и с нарастващия му интензитет вие ще започнете - ако все още не сте започнали - да получавате странни мисли или внушения, които никога не са ви се случили преди, но това има огромен смисъл за вас. Това ще бъде дълбоко познание, не мнение или вяра, а знание, нещо, което никога не е било по-сигурно за вас. То ще бъде любов и приемане, мир, вдъхновение – ослепително осъзнаване, че вие ​​наистина сте божествени същества и че цялото човечество е като вас и с вас. В този момент, безусловна любов ще изпълни сърцата ви за всички живи същества, напълно недискриминиращо.

Най-напред това ще се случи инцидентно и ще ви шокира, но то ще ви подсилва с нова жизненост или оживление. Вашите възприятия ще станат по-ярки и този момент ще бъде незабравим. В момента на приближаването на вашето пробуждане, тези събития ще станат по-чести и валидността на вашата вяра в Бога непоклатима. Когато се молите, медитирате, или просто се отпускате, проявете намерение да почувствате как този нов изпълнен с жизненост живот циркулира през вас и се преобразува в битие. Това е вашата съдба, а вие имате неограничен помощ от духовните сфери, за да ви се съдейства да я постигнете. И това е основният акцент, върху който трябва да съсредоточите вниманието и енергията си.С толкова много любов, Соул.
Превод: САР 

Saturday, September 22, 2012

19.09.2012

Вие се подготвяте за огромните промени, които предстоят


09/19/2012 от Джон Смолман


Вие се подготвяте за огромните промени в начина ви на живот, които се намират точно пред вас. Вашите енергийни честоти се коригират, за да се справят с астрономическото повишаване на енергията, която скоро ще ви бъде на разположение, за да получите достъп до нея, ако желаете, и повечето от вас ще поискат, защото тогава вашата креативност ще се развива изключително динамично, предлагаща ви неограничени нови посоки, които можете да проучите и да им се наслаждавате.

Вие сте творчески същества, но в рамките на илюзията вашите способности са много строго ограничени, но когато се събудите, всички тези ограничения ще отпаднат. Безкрайната свобода, която се предлага в новата реалност е неограничена и, от сегашната ви гледна точка, вие не можете да си я представите. Там наистина не съществуват ограничения за силата, която ще ви бъде на разположение или за това как ще я използвате, защото, когато се събудите, всяка цел, която си поставите, всичко, което решите да направите ще се ръководи от безусловното, изпълнено с любов ваше намерение да зарадвате всички с доброжелателните обаяния на вашите творчески иновации. И именно това ще постигнете, за винаги.


Вие сте на път да напуснете илюзията и всички нейни проблеми ще останат далеч зад вас, докато вие още веднъж навлизате в Реалността, и невероятните и неограничени възможности, които тя предлага за творческо забавление от безкрайно приятен характер. Радостта е вашият свят и вашата дестинация, и нищо не може да възпрепятства пристигането ви там.


Да очаквате с нетърпение нещо, което предполагате, че ще ви донесе голямо щастие е нормално, и докато сте живели на земята като хора, много от вас са правили това много пъти, само за да бъдат разочаровани. Понякога това, което сте очаквали, ви е било давано, но не е продължавало много дълго, в други случаи разочарованието е настъпвало почти мигновено. Като хора вие винаги сте преживявали животите си като нещо, което винаги е било в състояние на движение, нещо, което минава, и вие знаете, че той ще свърши, без значение дали искате или не. Време е крадецът, който краде живота ви да си отиде, и много от вас се опитват отчаяно да направят от него най-доброто докато той продължава, но само по себе си това може сериозно да увеличи разочарованията, които преживявате.

Но това, което сега очаквате, за което се надявате и вероятно по-скоро напрегнато чакате, няма да ви разочарова, не може да ви разочарова. Освободете страховете си, тревогите и съмненията си, тъй като те са лишени от основание. Баща ви - източникът на всичко съществуващо - е обещал, че ще ви събуди, така че няма друг възможен изход. Неговата любов към вас е ненадминат, всеобхватна и Неговата воля за вас е да бъдете вечно възвисени в царството на божествения екстаз, създаден да изпитвате вечното блаженство.

Еони, през които сте прекарали в илюзията, търсейки крайната удовлетвореност, изключителна радост, върховно щастие, е болезнена и тежка, и вие много пъти сте губили надежда, дори сте се отчайвали, тъй като това, което сте търсили ви е убягвало, оставало е скрито, и на пръв поглед завинаги недостижимо. Въпреки това, този път нищо не е напразно, на вас ви бяха представени много значими уроци, които вие усвоихте.

Илюзията е място, изградено от вас, за да можете да си играете с идеята за отделянето от вашия Източник – любящият ви Баща, който ви е създал. Вие имахте всичко, и все още на вас ви се струва, че без Него, отделени от Него, може би ще ви е възможно да получите свободата си, а вашата сила значително ще се увеличи. Луда концепция, тъй като вие вече сте били безгранично свободни и могъщи; вие просто не сте пожелали да повярвате в това и сте допуснали да си представяте това невъзможно състояние - и незабавно си построихте тази злокобна площадка за игра!


Състоянията ви на разделение бяха шок: вие бяхте самотни, изплашени и загубени. Илюзията е пълна с други същества, които ви се струваха изключително голяма заплаха за вашето благополучие и срещу които трябвате да се защитавате. Те, разбира се, бяха просто коренно различни аспекти на вашата истинска същност, но вие не можехте да ги разпознавате и ставаше все по-страшно. Въпреки това, Бог гарантира, че не може да останете завинаги неосъзнати, тъй като тези други са само аспекти от вас самите, като всеки един от тях е създаден чрез пламъка на Неговата любов. Първоначално не бяхте склонни да се замисляте за такава възможност, защото се страхувахте от Неговия гняв. Не е възможно да съществува гневен Бог, но вие си измислихте такъв когато се разделихте от Него, който да ви вдъхва страх, и започнахте да си въобразявате, че сте го обидили с вашите действия.


Вие продължихте да се предвижвате в нереалността и започнахте да затвърждавате измислиците и противоречията, които построихте, за да разсеете страховете си, на които се надявахте да ви опазят. Уроците, които ви бяха предоставени, имаха за цел да ви покажат пътя, който ще ви освободи от страха, така че да осъзнаете свирепата хватка на илюзията, което позволява тя да се разтвори.


И вие сте научили тези уроци. Любов, състрадание, приемане и прошка пречистват човечеството, едновременно с осъзнаването, че нищо друго няма да ви донесе мир. И това е същността на този напреднал духовен стадий, който вие твърде бързо развивате. Осъзнаването, че силата на Любовта е непревземаема и че тя ще се пребори с всичко по пътя си, ще се интегрира и ще се утвърди в колективното съзнание е започнало да се изразява и демонстрира, както никога преди. Края на вашето пътуване приближава.С толкова много любов, Соул.
Превод: САР 

Tuesday, September 18, 2012

16.09.2012г.


Небето е дестинация, към която всички се отправят
 


09/16/2012 от Джон Smallman


Моментът на масовото пробуждане на човечеството все повече приближава. Полето на Божествената Любов, което обгръща планетата продължава да се активизира и да се разширява, тъй като все повече и повече от вас се отварят към него и му позволяват да промени вашата гледна точка за живота и неговия смисъл. Пламъкът на любовта, който вечно свети във всеки един от вас се разраства и разпространява влиянието си все по-далеч, докато вие го упълномощавате да ви освободи от всичко вътре у вас, което е безлюбие, и да ви предложи само любов, независимо в каква ситуация се намирате, и в която може да откриете себе си. Това духовно развитие, в което всички вие сте толкова близо един до друг, е прекрасно творческа авантюра, чиято цел е да се отмие веднъж за винаги цялата болка и цялото страдание, което сте преживели и което в илюзията ви се е струвало толкова реално.


Дори традиционните медии помагат за това, защото гледката на страданието, както и да е причинено, прожектирано визуално и звуково в домовете ви, ви кара да почувствате повече състрадание. Преди времето на радиото, телевизията и лесното пътуване беше много трудно да споделите или разпространите масово силни факти на човешкото страдание в един свят, където хората са живели, така да се каже, обвити и изолирани в своите малки общности. Неколцина се съсредоточиха да бъдете информирани по тези въпроси и направиха всичко възможно, за да помогнат на хората в нужда, но резултатите от техните усилия бяха много ограничени.


С всички нови технологии и масовото образование, сега е невъзможно да останете неосведомени за ужасяващите условия, в които толкова много се опитват да живеят и да
  издържат техните семейства. И с нарастването на тази осведоменост, през последните сто и петдесет години и повече, това донесе енергията на намерението на огромна любов тези въпроси да бъдат разрешени. Понякога е възможно да бъде поета грешна посока, но като цяло са направени големи крачки по отношение на обединяването на хората в групи, за да се предоставят помощ и конструктивни идеи, касаещи най-нуждаещите се. Това желание и целенасочено намерение да се помогне на по-малко привилигированите е нараснало експоненциално през последните няколко десетилетия и сега вече се само поддържа.

Планетарната промяна е осъществена, и желанието и намерението да се облекчи страданието, независимо къде се случва, стават съвсем нормални. Много от вас имат трудности в разбирането, отнасящи се до този нов начин на мислене и поведение, защото животът и спомените са твърде кратки в рамките на илюзията. Но тази промяна в нагласите ви води обратно към реалността, към пробуждането и е насърчила семената на надеждата за далеч, далеч по-добър начин на живот, да покълнат, да растат, а сега и да процъфтяват. Няма да има връщане назад от този далеч по-приятелски и любящ начин на живот, както и следователно далеч по-подходящи начини за разрешаването на каквито и да било проблеми и въпроси.


Това е видно в толкова много сфери от живота, тъй като хората правят важни решения, с които променят структури, за да се даде възможност на творчески идеи и решения да се развиват, където преди, основно негъвкави системи, са поддържали статуквото, или дори са се отдръпвали назад, отменяйки действия, които са били полезни и прогресивни в опитите си да се възстанови и засили потискане на мнозина от малцина. Ендемичният страх, който е сковавал човечеството векове наред е продължаващата причина за всичко това, и този страх в момента се разпръсва от Любовта, която се разпростира навсякъде по цялата планета и обгръща всички по пътя си. Тя е неустоима.

Въпреки това, някои се опитват да се противопоставят и се опитват да обърнат хода на събитията, но това е като да се опитвате да насочите течението на водата в реката нагоре, и тези, които по-скоро целенасочено избират да плуват срещу течението на любящото сътрудничество, което се разраства и разпростира с вълнуващо ентусиазъм, ще бъдат отместени и приети в полето на Любовта. Или, ако те успяват да устоят на божествените енергии и откажат да приемат любящата прегръдка, която се предлага за тях, те ще бъдат отнесени на далеч в среда, която по-добре ще подхожда на тяхното духовно развитие.

Всеки се развива духовно; никой не е имунизиран срещу еволюционните духовни енергии, които постоянно ви насърчава да се движите напред; но, както е и при децата, няма два еднакви напредъка, и така, алтернативна среда е на разположение за тези, за които развитието на настоящето се предвижва твърде бързо или дори тревожно. И те ще открият, че тази среда ги устройва чудесно, защото няма признаци на забележима промяна, и там те ще могат да се развиват докато станат готови и пожелаят да се ангажират с тази промяна.

Отчаянието и безнадеждността са безполезни и твърде болезнени отвличания на вниманието, а тези състояния са били развивани в илюзията през много векове, за да се хранят апатията и изтръпването, както и са позволили да бъдете контролирани и потискани. Въпреки това, тези болестни усещания ще бъдат далеч по-слаби в алтернативната среда, в която "наподобяването" е голямо, тъй като те също са направили стъпки към положителния духовен напредък, въпреки че той все още не е достатъчен, за да ги убеди да отхвърлят илюзията, и да ги остави с изключително смазващи преживявания, които тези усещания могат да причинят, бидейки напълно лишени от любов.


Бог се грижи за Себе си и всички са Самият Той, така че дори и тези, които избират да останат заспали, когато всичко наоколо се събужда, ще открият новата си среда по-малко заплашителна. Тъй като те започват да се разбират какви неописуеми ужаси и страдания е причинило тяхното его, ще бъде безотговорно да им бъде позволено да изпитат пълна мощност на отчаяние и безнадеждност, която първоначално е била разработена в илюзията, защото те не биха могли да минат през нея по друг начин. Бог не би позволил на илюзията да притежава
 "капана на вечността" – или казано по друг начин - ада.


Както безброй пъти сте били информирани, безкрайната любов, в която Бог поддържа и подхранва Неговото творение, гарантира, че никой никога няма да бъде забравен от него или отхвърлен от Него. Всички вие сте Негови деца, безценни съкровища в сърцето Му, които сте достойни да бъдете уважавани и зачитани в продължение на цялата вечност. И всички, които са напълно будни, като самия Бог, е необходимо единствено да споделят Любовта.
Следователно, никой не ще съхранява негодувание в сърцето си, защото те мислят, че тези, които причиниха безотговорно страдания на толкова много хора се твърде лекомислени. Тази идея е част от илюзията, и просто не може да съществува в действителност.

Небето е дестинация, към която всички вие сте се запътили, и всички ще пристигнете там. Това е неоспоримата Божия воля.


С толкова много любов, Соул.


http://johnsmallman.wordpress.com/2012/09/16/heaven-is-the-destination-towards-which-all-are-heading/
Превод: САР

Monday, September 17, 2012

12.09.2012г.

Вашето бъдеще следва пътя на великолепния златен оттенък
 


09/12/2012 от Джон Smallman


Всички усещат живота - и всички живи същества са съзнателни – животът е сътворен от Бога, обичан от Бога и му е отдадена Божията чест, и е пазен от Бога. Следователно, да съдите себе си или другите същности е напълно неуместно. Но, да не направите това е трудно за вас, защото в илюзията, в която вие сте изградили и продължавате да съхранявате, ще видите хора, тела, его, които работят предимно съсредоточени върху себе си, за да подобрят техния статус, богатство, власт, и които се стремят към щастието като резултат на тези нереални, но изключително желани постижения.


Когато избрахте да повярвате и да влезете в илюзията, сте избрали да изоставите мъдростта си и другите духовни аспекти, които биха ви възпрепятствали по вашия път. В действителност, вие не можете да ги изоставите, тъй като те са вечни и неразделни аспекти от вас самите, но тъй като сте били в илюзия, вие сте били в състояние да играете силно емоционални игри, подобряващи вашата ситуация в сравнение с останалите.

Не след дълго обаче сте открили, че по отношение на вашите способности, наскоро ограничени и стеснени от рамките на илюзията, на вас ви е необходима помощ, за да постигнете подобрения, свързани с тях, и така сте започнали да обединявате усилията си с някои от другите хора, които след това са били считани за врагове. Но поради вашето косвено намерение да се грижите за себе си сами, предателството, подлостта и измамата станали често срещано явление дори и сред тези, които се предполагало, че са били в един отбор.


Последвалият абсолютен неуспех на тези методи, което е станало пределно ясно през последните сто години, или така, когато вашите впечатляващи нови технически способности за убиване загубиха авторитета си, доведе до всеобхватно разпространяване на мира и изкореняване на бедността – това най-накрая ви убеди, че илюзията, както и всички нейни илюзорни философски, интелектуални и научни постижения, никога не биха могли да ви донесат мир, просперитет и сигурност, които вие толкова отчаяно сте търсили.


Това убеждение е спасителна благодат, от която вие се нуждаете, за да се сдобиете с кураж да търсите по-добри начини за постигане на трайно състояние на мир и хармония на планетата. Мнозина са се опитвали да ви убедят, че е необходимо да се отнасяте с уважение и почитание към себеподобните ви и благодарение на тези отношения, вие бихте могли да внесете определен ред и стабилност в обществото, но там, където са правени опити да бъде постигнато това, се наблюдават само определени успехи. Въпреки това, винаги е имало такива, които са избирали да подкопават системата поради техни собствени цели, поради което траен мир никога не е настъпвал.

Сега е очевидно, дори и за най-малко трезво мислещите, че тази постоянно ескалираща заплаха и контра-заплаха, съчетана с егоистични и служещи единствено на себе си поведения, показвани от тези със специални интереси, трябва да изчезне или тя ще ви унищожи. Велико движение е възникнало, в което ясно виждащите хора с любящи сърца и мощен интелект комуникират широко и обменят информация и идеи, които ще ви изведат от блатото на измамата и объркването, което ви заобикаля.


Ражда се една нова епоха, защото вече е стигнато до заключението, че тя е от съществено значение, както и заради изливането на прозрачния обмен на информация, което наскоро стана възможно, позволява доверието и уважението един към друг да се разпространяват надлъж и на шир, демонстрирайки, че тя действително може да се роди.


Тази нова епоха е в бременност от дълго време, а нейното раждане е предстоящо и неизбежно. Тя няма да бъде мъртвородена. Голямо планиране и обучение е участвало в подготовката за този момент в еволюцията ви, защото въпреки егоистичен характер на по-голямата част от човешките дейности, има много мъдри сред вас, които са споделяли конструктивни идеи, за да се придвижи човечеството до новия път, който ще заобиколи непристойните и неработещи социални програми, които ви поробват от толкова дълго време.


Едно ново общество от грижовни, състрадателни, внимателени и любящи хора се разраства между вас, и всеки е поканен да стане активен член. Словото за това се разпространява чрез комуникационните мрежи в целия свят, и всички, които се интересуват от информацията за това възвисено развитие ще открият, че огромни количества данни са лесно достъпни.


Невероятно количество помощ и насърчаване се изливат към вас от духовните измерения и внимателно проникват в съзнанието на човечеството и това допринася са осъзнаването на действителността, че да живеете заедно на планетата не само трябва да бъде по-добрия път, по който да поемете, но това наистина е по-добрият път. Това се вижда навсякъде, където любовта се сблъсква с отпор и несъгласие, не предприемайки нито защита, нито атака, но пък дава възможност за отворено споделяне на мнения и желаните цели.


Когато позиции са ясно посочени, винаги има разделителна способност, която ще реши всички въпроси, за удовлетворяването на всички участници. Когато откритостта и прозрачността се избягват, за да спечели предимство над другия, решаването на проблемите, става невъзможно, защото се появява недоверие. Недоверието съществува от край време в човешките взаимоотношения на всички нива през по-голямата част от написаната ви история, и резултатите са катастрофални. Мир и хармония разчитат на доверието, а доверието трябва да бъде научено, проявено, и зачетено във всяка отделна ситуация.


Човечеството вече е достигнало етап, когато е готово да упражнява това жизненоважно морално превъзходство. Общности навсякъде по света са се опитвали да го изживеят в малък мащаб от доста време с много по-голям успех, отколкото вие може да предположите, че е възможно. В резултат на тези възвисяващи преживявания, смелостта ви да разширите доверието си се е увеличила в много по-голям мащаб, и именно тези приемане и открит начин на живот са определени да се разпространяват по цялата планета.


Времето за политиките на подривна дейност, конфликти, предателство, и недоверието е към своя край. Те не могат да успеят в техните цели, както е доказано, отново и отново, когато споразуменията са били развалени и е последвало страдание за мнозина.


Доверието е пътят напред, и човечеството най-накрая е избрало този път. По-голямата част искат да се доверят и да им бъде гласувано доверие, и сега те си обещават да направят това, осъзнавайки, че това е единственият приемлив начин на живот. И тъй като сега вече е невъзможно да се скрие мотивите, въпросите на деня, както и информацията, успехът е гарантиран. Тези, които ще предпочетат да се придържат към старите начини, ще бъдат изпреварени, тъй като истината излиза на яве, и вашето бъдеще следва пътя на славния златист оттенък.


С толкова много любов, Соул.
 http://johnsmallman.wordpress.com/2012/09/12/your-future-is-taking-on-a-glorious-golden-hue/
Превод: САР 

Monday, September 10, 2012

9.09.2012

НЕБЕТО ВИ ПОМАГА С ВСИЧКИ СИЛИ

9.9.2012 от Джон Смолман

Времето е най-трудната част от илюзията, която може да възприемете като илюзия, тъй като моментите преминават постоянно и се предвижват напред - правите нещо, то приключва, времето е изтекло - само в една посока, и както сте убедени нищо не можете да направите за да го спрете. Преди около 13.7 милиарда години е настъпил Големият взрив и Вселената започнала да се формира. Оттогава тя се разширява, разпространява се все повече и повече от отправна точка, неотклонно и беззаветно. За вас всичко изглежда страхотно - вселената и потока на времето. И все пак всеки един от вас е много повече от всичко това!

Вие сте Божии деца, вие сте безкрайно могъщи. Но вие имате достъп до само една безкрайно малка част от тази мощ. Вие толкова сте привикнали да мислите, че сте една твърде малка прашинка в сравнение с необятната вселена, че е много трудно да повярвате в обратното.

Въпреки това, тези от вас, които наистина са отворили сърцата си за любовта, са открили в себе си усещане за безграничност, и са изпитали изумление и страхопочитание от това откритие - и това е само началото на вашето осъзнаване за това, което наистина сте. Невероятно удивление, отвъд най-смелите ви мечти, ви очаква в момента на вашето пробуждане!

Колко сте великолепни! Вие сте същества от безкрайна светлина, временно изпитващи тъмнината - състояние, което е нереално. Въпреки това, сте успели да се заблудите, не, да убедите самите себе си, че тя е реална. Тя не е. И подозрението, че това е така най-сетне започна да се промъква в колективното ви съзнание, както и започна да изисква разследвания и действия.

Вие виждате резултатите от тези проучвания навсякъде около вас, тъй като хората търсят отговори за ендемичните състояния на властта и авторитаризма, които са били в сила от толкова много за толкова дълго време. Това е неприемливо, и хората с право искат промяна, и те правят това да се случи, по мирен начин.

Докато всичко това се извършва от хората, светлината, която е вашето наследство, започва да свети все по-ярко през мрака на мъглата, дима и токсичните изпарения, в които са задушавате и задавяте, привидно безкрайно. Светлината изгаря тази смъртоносна тъмнина, така че да можете да дишате пълноценно и свободно, и да се наслаждавате на обновената и възобновената енергия, която ви води до вашето пробуждане.

Тъй като вашата жизнена сила се засилва вие ставате възприемчиви за любовта, която извира от всички съзнателни същества и се чудите до сега не сте я забелязвали, тъй като сега можете да видите, че всички те са изтъкани от любов. И тогава за кратко си припомняте непрогледната тъмнина, на която последните нишки се разтварят в искрящата Светлина около вас и вие осъзнавате как докато създавахте илюзията, тя ви накара да се заблудите и объркате толкова ефективно.

Светлината на реалността е чудна, а енергията, която изразходвате с цел да я скриете и да я отречете е огромна, и за вас остава твърде малко – вашите страхове и тревоги. И каква невероятна загуба на енергия сте прахосали, защото всичко, което сте направили, е да си вдъхвате страх и да деактивирате вашите божествени способности да можете да се радвате и наслаждавате на чудото на вашето вечно съществуване.

Несъществуваща сфера, без никакво значение е закрита от вас, тъй като това, което ви се струва цялото време на света, Реалността – вашето божествено и естествено състояние, вие сте го заменили с реалност, изпълнена с предателство, дисхармония, и силно страдание. Сега вие избирате да се освободите от това самоналожено робство, и небето ви помага с всички сили да направите това. Вие не може и няма да се провалите.

Знаейки, че това е божествена истина, не си позволявайте да се обезсърчавате допълнително от илюзорни и изтощителни събития, които наблюдавате и за които чувате от традиционните медии. Те са просто знак, че големите промени са в процес на изпълнение и те трайно ще променят отношенията помежду ви и това най-сетне ще позволи взаимното признаване на божественото великолепие, както и да си отдадете честта и уважението, което толкова откровено желаете.

С толкова много любов, Соул.

Превод: САР 

Friday, September 7, 2012

5.09.2012г.

Вие сте на прага на категорично разрушаване на т.нар. нормален живот


09/05/2012 от Джон Смолман


Вие сте на ръба на категорично разрушаване на това, което наричате нормален живот, което ще бъде сензационно в своето разгръщане, и едновременно с това изпълнено с оптимизъм и вдъхновение за вас. Вие сте работили твърде усилено, за да достигнете този момент във вашето духовно развитие и наистина сте спечелили монументалните награди и отличия, които са малко, за да могат да се разпределят между вас. Вие знаете всичко това, но докато оставате в границите на илюзията паметта за това знание остава скрито за вас. Това, което се изисква от вас, е да продължавате да държите Светлината високо, докато се доверявате на Баща си, който ще ви достави всичко, което вие е обещал, и вие наистина знаете, че Той ще го направи.


Светлината, която разпръсквате пред себе си с такова търпение и решителност е пътеводна светлина за мнозина, които са наясно, че нещо странно се носи из въздуха, че не всичко е както изглежда. Вашето постоянство и невъзмутимост са невероятно ефективни стабилизиращи влияния върху всички около вас, както и за всички, които ви познават, въпреки че самите вие ​​сте най-наясно с мощното и поддържащо присъствие, което Вашето любящо поведение постоянно демонстрира.

Любовта е силата, енергията, творческия потенциал, който дава искрата на живота. Животът и любовта са една божествена зависимост, която е безкрайно плодородна и безкрайно изобилна. В рамките на илюзията, вие възприемате само най-малкият намек за това какво означава това. Имате писатели, художници, поети, композитори и изпълнители, които успяват да достигнат до вас, едва намеквайки ви за фантастичните възможности, които ви предлага животът, но докато не разтворите илюзорната реалност и не се събудите напълно, вашето разбиране за истинската същност на това, ще продължава да ви убягва.


Всички вие имате дълбоки копнежи за толкова много неща от живота, но той не е в състояние да ви ги достави в момента, и така оставате недоволни, неудовлетворени, всъщност дълбоко разочаровани от това, което той ви предлага.
Много от вас се претоварват в името да постигнат целта си, но остават недоволни от резултатите, които постигат и се натоварват дори още повече, но без полза. Това, което търсите и така отчаяно желаете, не може да го намерите в този свят, което е една изключително добра причина да го промените до неузнаваемост, и това е, което е в процес на осъществяване.

Обърнете внимание на невероятният плурализъм на информацията, която все повече се разпространява по целия свят все повече и повече от онези, които се на позиции, даващи им възможност да се доближат до голяма част от тайното знание, което е било скрито от вас, за да бъдете омаломощени и контролирани.

Тези тайни на властта не могат да останат неразкрити или дори защитавани, защото тези, които са наети да регистрират и организират информация от всякакъв вид са изпълнени с полето на Божествената Любов. Те се пробуждат за необходимостта от прозрачност при всички междуличностни, междуведомствени, организационни, правителствени и международни комуникации в цял свят. В резултат на това те се чувстват духовно вдъхновени, мотивирани, и насърчавани да вземат в свои ръце отговорността за предоставянето на информация, която по-рано те биха отказали да разкрият по абсолютно категоричен начин на когото и да било, освен ако изрично не им е било заповядано от за това от много високопоставен член на корпоративната структура или организация, за която те работят.

Авторитарните и византийските групи, които управлява света и контролират своите граждани, се разпадат. Те в действителност никога не са си имали доверие един на друг, и винаги са взимали огромни предпазни мерки, за да се гарантира тяхната взаимозависимост чрез лицемерие и укриване. Никога не е имало само един контролен орган, и сега, когато все повече и повече секретна информация е освободена за широката маса в публичното пространство, недоверие им се засилва до такава степен, че те вече не се чувстват сигурни във взаимната си подкрепа и тръгват по различни пътища. Объркването е станала типично за тях и ги води бързо към тяхната гибел.

Може да се каже, че наближава края на играта и че тя се превръща в погром - поражение в неописуеми размери за тези, които биха се опитали да ви контролират и потискат. Те не знаят нито на къде да се обърнат, нито накъде да бягат - наистина няма къде - и това, което се случва, е напълно извън всичко, което те са могли да предвидят или за което са могли да се подготвят. Те са в пълен хаос.

Както често ви е казвано и напомняно, Любовта е силата, енергията, цялостта на Бог. Не съществува осъждане, отмъщение, наказание, или реституция в Действителността, не е необходимо. Всеки е в пълна хармония и съгласие, както един с друг, така и с Бог в едно вечно състояние на трансцедентално свръхсъзнание. Никой не е в недоимък, никой не иска да види другия наранен или да му търси сметка, тъй като никой не би желал или могъл да направи каквото и да е, за да възбуди такова желание в другия.

В рамките на илюзорната ви нереалност това не е така. Вашите закони са били създадени, за да съдят нарушителите и да се осигури възстановяване за ощетените - ако можете да си позволите да си ангажират адвокати и употребявате закона! Тази несправедливост ще се промени. Божественото енергийно поле обгръща вашата планета и интензитета му причинява реализация на първите проблясъци, а именно че старите начини сами са препъни камък – вашите закони са били много сурови на моменти, и хората почти винаги са се опитвали да се борят обратно срещу неблагоприятните решения - но никога не са могли да достигнат и получат истински мир и хармония.

Въпреки това, докато илюзията се разтваря, е необходимо онези, които упражняват контрол да бъдат ограничавани и възпрепятствани да продължават да го правят. „ Поставянето в контейнери от светлина” има предвид точно това. Това не означава осъществяване на присъда или наказание, а просто разумно и компетентно да бъдат безвредно обезоръжени и ограничени тези, които възнамеряват да навредят на другите.

Докато бъдат подложени на светлината в контейнера, те ще бъдат обгрижвани с любов, тъй като те ще се чувстват точно като изоставени деца, и ще им бъдат предлагани безкрайни възможности да разберат, че предстоящият им път е да осъзнаят своята дълбока болка и страдание, дълбоко заровени в тях и които те изцяло отричат. Те ще разполагат с всичкото време, за да направят това, и те ще успеят. Когато те приключат с освобождаването на всички токсични отпадъци, заровени дълбоко в тях, в сърцата им ще се появи огромно пространство, което много бързо ще се изпълни с любов.

Не забравяйте, че всяко чувстващо същество е едно от Божиите възлюбени деца, и че Той никога не се отказва и няма да се откаже от някое. Всички ще се завърнат у дома. Въпреки това, тези, които са силно увредени или които ще бъдат подложени на „облъчването с любяща светлина” , няма да имат възможност да навредят на масовото пробуждане, за което всички вие сте работили толкова ентусиазирано и решително. Прекрасно и невероятно бъдеще ви очаква.


С толкова много любов, Соул.

Превод: САР 

Sunday, September 2, 2012

2.09.2012г.

Преминавате през период на изкусно възстановяване и подновяване


09/02/2012 от Джон Смолман

Нещата се случват твърде интензивно и едно през друго!  Голям напредък е постигнат в процеса на пробуждане. Ако можете да видите това, което виждаме, ще бъде абсолютно изумени, тъй като толкова много от основните промени са настъпили, под радара, така да се каже, които придвижват процеса все по-близо до неговото завършване. Тези, които биха попречили на пробуждането влагат всичките си умения в техните последни усилия да победят Светлината - което очевидно е съвсем невъзможно. Просто засилят решимостта си да се събудите, и наблюдавайте, тъй като тези съществени промени продължават да се случват.

Ние сме едно - човечеството, вашите космически семейства, и ние в духовните измерения - защото всичко, което съществува във вечното и божественото поле на Любовта е Бог. Не съществува някъде другаде, и по-голямата част от тези, които са обвити в илюзията, която, гледана от вътре, изглежда необятна,  - работят с големи резултати, за да може този малък въображаем джоб на нищото, който изглежда толкова истински, да се разтвори. Моментът за неговото разтваряне е тясно и не може да бъде избегнат или предотвратен.

Полето на Божествената Любов, която обгръща вашата планета, и в действителност цялата странна, илюзорна среда, която сте построили и продължавате да поддържате, укрепва и се сгъстява, тъй като вие всички все повече се синхронизирате с него и сте в състояние да приемете и да прегърнете неговите мощни и лечебни енергии. Когато сте влезли в илюзията, вие сте оставили почти цялата невероятна енергия и сила, и сега тя трябва да бъде възстановена от само себе си постепенно, за да се гарантира, че няма да се претоварите. За пореден път ще използвам океана като аналогия за Божията любов, вие може да плувате и да се веселите щастливо на повърхността, но ако се опитате да се потопите дълбоко в дълбините му, ще бъдете смачкани, защото телата ви не са конструирани да издържат на екстремното налягане  на интензитета на Любовта, която преобладава там, чакайки ентусиазирано да ви обгърне с вечната си и възвишена прегръдка.

В момента всички сте подложени на масивна експанзия и укрепване на вашите индивидуални енергийни полета, за да се подготвите за завръщането си в реалността. Прекарването на времето ви в илюзията изключително много ви е намалило силите, така, сякаш сте все болни и приковани към леглото, където ще е необходимо да прекарате известно време за възстановяването на вашето здраве и сила, преди да сте в състояние да функционирате нормално още веднъж. Станали сте небалансирани, нехармонични, разкодирани, и сега преминавате през период на това, което може да бъде описано само като изкусно възстановяване и обновяване, след години на неправилно поддържане, или дори необмислени злоупотреба.

Тези от вас, които изпитват постоянна умора, изтощение, или изчерпване на енергията са в челните редици на програма за възстановяване и обновяване. Това е голямо изразходване на енергия и е изключително депресиращо за вас, тъй като ви се налага да се борите с проблемите на дори най-простите решения в ежедневието, неща, които преди това са били като бриз. Знаете, че вие сте силно почитани, невероятно подкрепяни и силно обичани, и че това продължаващо усещане, че сте съвсем сами, докато вие се опитвате да поддържате оптимизъм и отстранявате и не обръщате внимание на вашите съмнения и тревоги, може да се оприличи на най-тъмната част от нощта, точно преди зазоряване.

Светлината идва.

Зората е началото на деня. И зората, за която сега ви се съобщава е зората на вечния ден на Бога, която блести с искрящия блясък на всички безкрайни сфери и територии, от които се състои реалността. Нейният блясък е несравним - няма друга светлина по какъвто и да е начин, която да може да се сравни с нейния - и в същото време тя е невероятно  успокояваща, вдъхновяваща, и ободряваща. В рамките на божествения, вечния ден, творческите възможности са безкрайно привлекателни и неустоими, той е рай на изкушения, които никога няма да престанат да изпълняват всяка ваша прищявка или импулс докато се скитате из нейните разкошни и изобилстващи с плодове овощни градини, оцветени в грандиозна гама от цветове , аромати, както и нежност, с които ви обгръщат. Това е вашият дом, откъдето идвате, това е мястото, на което принадлежите и то приветства присъствието ви в него, защото вие го запълвате.

С толкова много любов, Соул.


http://johnsmallman.wordpress.com/2012/09/02/you-are-going-through-a-period-of-expert-restoration-and-renewal/Превод: САР 


meditation

OUR FAMILY OF THE STARS