ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Monday, September 17, 2012

12.09.2012г.

Вашето бъдеще следва пътя на великолепния златен оттенък
 


09/12/2012 от Джон Smallman


Всички усещат живота - и всички живи същества са съзнателни – животът е сътворен от Бога, обичан от Бога и му е отдадена Божията чест, и е пазен от Бога. Следователно, да съдите себе си или другите същности е напълно неуместно. Но, да не направите това е трудно за вас, защото в илюзията, в която вие сте изградили и продължавате да съхранявате, ще видите хора, тела, его, които работят предимно съсредоточени върху себе си, за да подобрят техния статус, богатство, власт, и които се стремят към щастието като резултат на тези нереални, но изключително желани постижения.


Когато избрахте да повярвате и да влезете в илюзията, сте избрали да изоставите мъдростта си и другите духовни аспекти, които биха ви възпрепятствали по вашия път. В действителност, вие не можете да ги изоставите, тъй като те са вечни и неразделни аспекти от вас самите, но тъй като сте били в илюзия, вие сте били в състояние да играете силно емоционални игри, подобряващи вашата ситуация в сравнение с останалите.

Не след дълго обаче сте открили, че по отношение на вашите способности, наскоро ограничени и стеснени от рамките на илюзията, на вас ви е необходима помощ, за да постигнете подобрения, свързани с тях, и така сте започнали да обединявате усилията си с някои от другите хора, които след това са били считани за врагове. Но поради вашето косвено намерение да се грижите за себе си сами, предателството, подлостта и измамата станали често срещано явление дори и сред тези, които се предполагало, че са били в един отбор.


Последвалият абсолютен неуспех на тези методи, което е станало пределно ясно през последните сто години, или така, когато вашите впечатляващи нови технически способности за убиване загубиха авторитета си, доведе до всеобхватно разпространяване на мира и изкореняване на бедността – това най-накрая ви убеди, че илюзията, както и всички нейни илюзорни философски, интелектуални и научни постижения, никога не биха могли да ви донесат мир, просперитет и сигурност, които вие толкова отчаяно сте търсили.


Това убеждение е спасителна благодат, от която вие се нуждаете, за да се сдобиете с кураж да търсите по-добри начини за постигане на трайно състояние на мир и хармония на планетата. Мнозина са се опитвали да ви убедят, че е необходимо да се отнасяте с уважение и почитание към себеподобните ви и благодарение на тези отношения, вие бихте могли да внесете определен ред и стабилност в обществото, но там, където са правени опити да бъде постигнато това, се наблюдават само определени успехи. Въпреки това, винаги е имало такива, които са избирали да подкопават системата поради техни собствени цели, поради което траен мир никога не е настъпвал.

Сега е очевидно, дори и за най-малко трезво мислещите, че тази постоянно ескалираща заплаха и контра-заплаха, съчетана с егоистични и служещи единствено на себе си поведения, показвани от тези със специални интереси, трябва да изчезне или тя ще ви унищожи. Велико движение е възникнало, в което ясно виждащите хора с любящи сърца и мощен интелект комуникират широко и обменят информация и идеи, които ще ви изведат от блатото на измамата и объркването, което ви заобикаля.


Ражда се една нова епоха, защото вече е стигнато до заключението, че тя е от съществено значение, както и заради изливането на прозрачния обмен на информация, което наскоро стана възможно, позволява доверието и уважението един към друг да се разпространяват надлъж и на шир, демонстрирайки, че тя действително може да се роди.


Тази нова епоха е в бременност от дълго време, а нейното раждане е предстоящо и неизбежно. Тя няма да бъде мъртвородена. Голямо планиране и обучение е участвало в подготовката за този момент в еволюцията ви, защото въпреки егоистичен характер на по-голямата част от човешките дейности, има много мъдри сред вас, които са споделяли конструктивни идеи, за да се придвижи човечеството до новия път, който ще заобиколи непристойните и неработещи социални програми, които ви поробват от толкова дълго време.


Едно ново общество от грижовни, състрадателни, внимателени и любящи хора се разраства между вас, и всеки е поканен да стане активен член. Словото за това се разпространява чрез комуникационните мрежи в целия свят, и всички, които се интересуват от информацията за това възвисено развитие ще открият, че огромни количества данни са лесно достъпни.


Невероятно количество помощ и насърчаване се изливат към вас от духовните измерения и внимателно проникват в съзнанието на човечеството и това допринася са осъзнаването на действителността, че да живеете заедно на планетата не само трябва да бъде по-добрия път, по който да поемете, но това наистина е по-добрият път. Това се вижда навсякъде, където любовта се сблъсква с отпор и несъгласие, не предприемайки нито защита, нито атака, но пък дава възможност за отворено споделяне на мнения и желаните цели.


Когато позиции са ясно посочени, винаги има разделителна способност, която ще реши всички въпроси, за удовлетворяването на всички участници. Когато откритостта и прозрачността се избягват, за да спечели предимство над другия, решаването на проблемите, става невъзможно, защото се появява недоверие. Недоверието съществува от край време в човешките взаимоотношения на всички нива през по-голямата част от написаната ви история, и резултатите са катастрофални. Мир и хармония разчитат на доверието, а доверието трябва да бъде научено, проявено, и зачетено във всяка отделна ситуация.


Човечеството вече е достигнало етап, когато е готово да упражнява това жизненоважно морално превъзходство. Общности навсякъде по света са се опитвали да го изживеят в малък мащаб от доста време с много по-голям успех, отколкото вие може да предположите, че е възможно. В резултат на тези възвисяващи преживявания, смелостта ви да разширите доверието си се е увеличила в много по-голям мащаб, и именно тези приемане и открит начин на живот са определени да се разпространяват по цялата планета.


Времето за политиките на подривна дейност, конфликти, предателство, и недоверието е към своя край. Те не могат да успеят в техните цели, както е доказано, отново и отново, когато споразуменията са били развалени и е последвало страдание за мнозина.


Доверието е пътят напред, и човечеството най-накрая е избрало този път. По-голямата част искат да се доверят и да им бъде гласувано доверие, и сега те си обещават да направят това, осъзнавайки, че това е единственият приемлив начин на живот. И тъй като сега вече е невъзможно да се скрие мотивите, въпросите на деня, както и информацията, успехът е гарантиран. Тези, които ще предпочетат да се придържат към старите начини, ще бъдат изпреварени, тъй като истината излиза на яве, и вашето бъдеще следва пътя на славния златист оттенък.


С толкова много любов, Соул.
 http://johnsmallman.wordpress.com/2012/09/12/your-future-is-taking-on-a-glorious-golden-hue/
Превод: САР 

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS