ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Friday, September 28, 2012

26.09.2012


Вие ще започнете да получавате странни мисли или внушения09/26/2012 от Джон Смолман

Полето на Божествената Любов обгръща планетата Земя и има огромно влияние върху човечеството. Неговото влияние е неустоимо и необратимо, и именно поради това вие се придвижвате към любовта, отдалечавайки се от страха.


Войни, терористични атаки, престъпна дейност и политическа дейност във всяка една област - международните отношения, корпоративните, местните, образователните, здравеопазването, религиозните сфери и др. – всички те са управлявани от страх, и така е от цяла вечност. Страхът е толкова вкоренен в човечеството, във всяка нация, раса и култура, че е много трудно да се изкорени. Независимо от това, напредъкът, който сте извършвали толкова бавно, в продължение на много дълъг
 период от време, през последните няколко десетилетия е ускорил темпото си.


Любовта е божественото силово поле, То е вечно, То е едно цяло, на Него нищо не може да му се противопостави, То е това, в което всичко, което съществува е включено
, всичко, което събира и обединява.


Страхът е неестествена, нереална, въображаема концепция, която вие сте измислили и за която след това сте направили хаотичните си предположения. След това сте използвали тези предположения за изграждане на системи от убеждения, които ви вкараха в разделение и объркване. Вашата вяра в нереалната ви реалност е твърде силна в резултат на страданието, което сте преживявали, и в резултата на която сте попаднали в капана на една враждебна среда, от която сякаш няма изход.


Вашите вярвания в нещо различно от любовта са безпочвени, но вие все още продължавате да се опитвате да ги поддържате. Въпреки това, те отслабват бързо сега, както и последиците, идващи от полето на божествената любов, обгръщащо планетата ви, все по-ясно ви дават да разберете, че това е старата система от негъвкави вярвания, които са основната причина за всичките ви проблеми. Вие сте прекарали цяла вечност да защитавате живота си, както и
  да унищожавате живота на другите – но това са вярвания, които в действителност нямат почва, и по-скоро са егоистични мнения на онези, които живеят в страх и се нуждаят от някакъв вид утешител, за да им попречат да попадат в сляпа паника.


Полето на любовта, която обгръща планетата е всеобхватно, то прониква в енергийното поле на всеки човек и го прави част от себе си. Много от вас усещат случването на това и го преживяват като изпадат в странни настроения и емоции, такива, с които до сега не са се сблъсквали. На пръв поглед това е доста обезпокоително, защото вие сте свикнали да бъдете предпазливи, да търсите сигурност, за вас е присъщо да се тревожите, но тази нова енергия разтваря тези усещания и ги заменя с чувство на доверие и сигурност - чувството, че всичко ще бъде добре. И разбира се, всичко това няма никакъв смисъл, защото средата около тях изглежда непроменена, а също опасна и заплашваща, каквато винаги ви се е струвала, че е.


В действителност реалността не е съставена от физическата материя, а от неограничени потенциални възможности, но за вас е изключително трудно да вникнете в тази идея, вероятно съвсем повърхностно. Всъщност докато сте привързани към видимата реалност на илюзията, за вас е невъзможно да го разберете. Илюзията е твърде солидна, или поне така изглежда на тези, които я преживяват, но не е и вашата наука е доказала това. Въпреки това, вие я преживявате, а физическите ви сетива не са в състояние да усетят или разберат нефизическата реалност, която ви заобикаля и от която сте построили илюзията.


Вашата интуиция ви предава съобщения за реалността, когато не ги пренебрегвате заради "истински" физическа неща. Много от вас имат моменти, когато са се обръщали към интуицията си са били изумени от резултатите, но след това са отхвърляли тези резултати като случайности, странни, необясними отклонения и са продължавали живота си. Но винаги след това са си спомняли тези моменти и са се озадачавали от тях, но те са смущаващи за вас, защото ви изглеждат толкова безотговорни и поради това вие не сте се възползвали от тях.

С божественото енергийно поле, обхващащо планетата ви и с нарастващия му интензитет вие ще започнете - ако все още не сте започнали - да получавате странни мисли или внушения, които никога не са ви се случили преди, но това има огромен смисъл за вас. Това ще бъде дълбоко познание, не мнение или вяра, а знание, нещо, което никога не е било по-сигурно за вас. То ще бъде любов и приемане, мир, вдъхновение – ослепително осъзнаване, че вие ​​наистина сте божествени същества и че цялото човечество е като вас и с вас. В този момент, безусловна любов ще изпълни сърцата ви за всички живи същества, напълно недискриминиращо.

Най-напред това ще се случи инцидентно и ще ви шокира, но то ще ви подсилва с нова жизненост или оживление. Вашите възприятия ще станат по-ярки и този момент ще бъде незабравим. В момента на приближаването на вашето пробуждане, тези събития ще станат по-чести и валидността на вашата вяра в Бога непоклатима. Когато се молите, медитирате, или просто се отпускате, проявете намерение да почувствате как този нов изпълнен с жизненост живот циркулира през вас и се преобразува в битие. Това е вашата съдба, а вие имате неограничен помощ от духовните сфери, за да ви се съдейства да я постигнете. И това е основният акцент, върху който трябва да съсредоточите вниманието и енергията си.С толкова много любов, Соул.
Превод: САР 

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS