ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Friday, October 12, 2012

10.10.12г.

Изисква се голяма сила да не бъдете въвлечени в драмата с егоистичните амбиции


10.10.2012 от Джон Смолман


Божествените енергии, които обвиват планетата, продължават да се засилват и увеличават силата си, тъй като броя на хората, отварящи сърцата си, за да получат това, което търсят от векове, също нараства, нараства и чувството или осъзнаването на факта, че те са вечно обичани от техния безкрайно добър и щедър Отец. Тъй като вие отваряте сърцата си за това осъзнаване все повече и повече, сигурността в това расте, и божествените енергии реагират чрез разширяване и удължаване на срока. Вашето категорично намерение да бъдете осъзнати за Божията любов е призната от Него, и т.н. Той укрепва и засилва енергийното поле, което ви обгръща, и именно то е това, което ви движи напред към неизбежното ви пробуждане.

Той винаги е желаел вие да разтворите илюзията чрез пробуждане в славата на Неговото присъствие, където ви е мястото и където съществувате вечно, където е вашият дом. Но вие, притежавайки свободната воля, която Той винаги е уважавал, сте решили колективно да се скриете от него, играейки на игри на раздяла, изоставяне и страдание. Някои винаги са Го търсили, поддържайки слабо осъзнаване за Неговото присъствие в спомените си. Сега тези малцина са се увеличили изключително много на брой, и от тяхната любов, преданост и намерение да споделят любовта си са успели да проникнат и да се смесят с енергийните полета на всички, които са направили избора да изживея живота си в илюзията.

Сега сред вас не е останал никой, чиито енергийно поле да не е засегнато и повлияно от божествените енергии, които обвиват планетата. Всички са привлечени неудържимо от тях, защото именно това желаете действително. За мнозина това е много объркващо, защото, след като сте прекарали цяла вечност да предавате доверието и да го унищожавате, сега интуитивно усещате, че сте ръководени така, че да постигнете поведение, изпълнено с любов и проявя на доверие. Това доста противоречи с вашия опит, така че тези същности напредват бавно и предпазливо, готов всеки един момент, за да се завърнат към старото си поведение.

Задачата ви, носители на светлината и пътеводители, е да посрещнете тези същности с любов и да им покажете, че тяхната вяра ще бъде оценена напълно и уважена във всяко едно отношение. Те са като деликатни растения, проникващи изпод земята през пролетта, които трябва да бъдат защитени от студ и суша. Ако правите това, тогава те ще се развиват и ще разцъфнат с най-красивите си цветове. Имате възможността, отговорността и честта да осигурите тази защита, и имате цялата помощ, от тези в духовните измерения, което ви гарантира постигането на успех.

Вие сте направили избора си да бъдете на земята по този момента от нейното развитие, така че е от съществено значение да разбирате и почитате своя божествен ангажимент да сте емисари на небесните сфери, предлагайки любов, състрадание и приемане на всички, с които си взаимодействате по някакъв начин. Това е монументална задача, но също така е и задача, за която вие сте напълно подготвени. Вашият баща не би ви помолил да вземете участие в нея, ако не знаеше, че притежавате цялата компетентност да се справите с нея, както и не би ви оставил да я осъществявате без да ви предостави цялата подкрепа, която ще ви гарантира вашият успех.

Както много пъти сте били информирани, на вас ви е оказана огромна чест и уважение заради изпълнението на задачата, с която сте се заели. За да се влезе в света на непробудените е необходимо за вас да се присъедините към състоянието на колективната дрямка, което възтържествува и следователно изпитвате болка и страдание, които нямат край в това състояние. Това е нереално, но когато сте в това състояние, наистина изглежда твърде реално, и изисква голяма сила и решителност от ваша страна, за да не се превърне въвлечен в постоянната драма на егоистичните амбиции, които виждате навсякъде около вас.

На моменти може да позволите сами да се препънете, да се оттеглите, но в сърцата си вие знаете, че това е голяма грешка и така, когато това се случи, вие събрахте силата си и ни призовахте за помощ - не забравяйте, че само защото имате свободна воля (понякога не изглежда толкова свободна!) не трябва да помолите за помощ, преди да можем да ви я предоставим, но след като ни призовете, ние всеки път реагираме незабавно. Понякога, за някои от вас, вашата дрямка е толкова дълбока, че може да се изгубят, да забравят задачата си, и да се понесат по течението равнодушно сред онези, които са били предназначени да ви подпомогнат в процеса на пробуждането.

Логически, някои от вас имат приятели или роднини, за които са убедени, че са носители на светлината и пътеводители, но те не реагират като такива. Не се притеснявайте за тях. Всеки един от вас, който се е ангажирал да съдейства в тази огромна задача за извеждането на човечеството от вашата дрямка е удостоен с чест, без значение дали ви изглежда или не, че този индивид ще успее. Интензивността на енергиите в илюзията са много силни, когато вие сте очевидно погълнати от нея, и е неизбежно някои от вас да не се загубят в нея за един живот или повече. Има много малко от вас, които не са преминали през този вид опит в предишните си животи.

Които и да е носители на светлината и пътеводители, които са в тази ситуация понастоящем, ще се събудят точно както и всички останали, и няма да има абсолютно никакво осъждане или петно, прикрепено към факта, че те временно не са били в състояние да изпълнят задачите си, които са си били поставили в този момент от живота си.

Пробуждането е колективно начинание; наистина вие всички си подпомагате един на друг,  макар и с ограничени осезателни способности, въпреки че това често не ви се струва да е така. Поради това е от съществено значение, че вие нито съдите, нито обвинявате другите за поведението им, защото вие не знаете какъв е техният път и вие със сигурност не знаете дали те го следват или не. Предлагайте любов и състрадание през цялото време и знайте, че когато вие се държите така, вие правите точно това, което трябва и именно затова вие сте удостоени с божествена чест.

С толкова много любов, СоулПревод: САР 

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS