ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Saturday, December 8, 2012

5.12.2012


Да се ​​събудите е нещо като огромен товар да падне от раменете ви

12/05/2012 от Джон Смолман

Наближава края на вашата земна година, вълнението продължава да нараства. Това, което се очаква да се случи е безпрецедентно в цялата човешка история, и е планирано и подготвяно в продължение на векове. Това е събитие от огромно значение, което ще повиши нивата ви на съзнание до такива високи степени, че това, което вие сега наричате ​​съзнание, дори за понастоящем пробудените от вас, ще ви се струва невероятно дълбоко състояние на сън, от време на време прекъсвано от сънища или кошмари, за които едвам си спомняте. Напълно будното състояние във вечната Светлина на Божествената безгранична Любов е невероятно за описване състояние, което вие съвсем скоро ще започнете постоянно да изпитвате.

Тъй като обратното броене до този момент протича с бързи темпове, задръжте желанието и намерението си да допринесете за това естествено будно състояние на човечеството – вашите божествени братя и сестри - което е ваше наследство и вашата неизменна съдба. Колективното намерение е съществена част от процеса. Вие определяте скоростта, с която пътувате към дома ви, и сте го правели от момента, в който пътуването ви е започнало. Първоначално темпото е било бавно, вие бяхте неентусиазирани и непостоянни, но през последните два или три века то се е ускорило неумолимо, както и огромното ви вълнение, тъй като краят на вашето тъй трудно пътуване вече се вижда.

За да стигнете до вашата божествено определена дестинация, точно в определения за това момент, както е било планирано, когато сте взели решението да се отделите от вашия източник е само по себе си доста чудно събитие.  Любовта на вашия Баща към вас, както и Неговата пълно разбиране за вас като едно цяло, както и като за Негови индивидуални аспекти, е наистина поразително - но това е Природата на Бог. Той е приготвил за вас посрещане, с което ще ви обгърне в своята любяща прегръдка и това ще ви издигане до невероятно преживяване на екстаз, което е възможно единствено само вътре в Него.

Илюзията се разтваря, оставяйки ви напълно голи, прозрачни, полупрозрачни и трансформирани, защото вие ще върнете към вашето естествено, божествено състояние, в едно с Бога, където нищо не е скрито и където никога не е имало нужда нещо да бъде скривано, защото доверието е абсолютно в това състояние на безгранична и безусловна любов.

Мисълта за подобна прозрачност може да ви тревожи сега, но това е само защото вие сте свикнали с привидно голямата необходимост да пазите тайна, което е било насърчавано и поддържано от илюзията. Когато вие действате самостоятелно, като отделни несвързани същества, светът изглежда враждебен и заплашителен, защото не знаете какво е мисленето на другите или какви са мотивите им и защото страданието и предателствата, които сте имали в този недружелюбна среда са ви убедили, че тези вярвания са основни умения за оцеляване, че трябва постоянно да ги преоценявате и усъвършенствате.

Да се ​​събудите, наред с многото други невероятно чудни усещания, е нещо като огромен товар да падне от раменете ви, който ви е затискал с неумолима сила надолу към земята и ви е пречила да виждате и чувате ясно или да бъдете наистина осъзнати с околната ви среда . Тази липса на прозрачност ви е причинила тревоги, продължили еони и също така е предизвикала дълбок страх да потърсите самите себе си. Това ще се промени, когато се пробудите и осъзнаете какво чудо е и каква радост е да се живее без мрак, без потискаща тъмнина, в която сте живели в тайни и преструване. Това, което скоро ви предстои да изпитате е неизказана радост, която сама по себе си е създадена от радост - защото Волята на вашия Отец е всички негови създания да живеят в абсолютна радост.

С толкова много любов, Соул.


Превод: САР 

No comments:

Post a Comment

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS