ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Sunday, March 17, 2013

17.03.2013

Голям пробив в съзнанието ви се случва на планетата

03/17/2013 от Джон Смолман
Човечеството е на прага на голям пробив относно осъзнаването на своята енергия. С изключение на един малък процент от населението на Земята, който е духовно съсредоточен, човечеството като цяло е ненаясно с отделните енергийни полета, които винаги са обгръщали и заобикаляли всяко човешко същество. Това е на път да се промени.
Ново интензивно поле на божествената енергия, в което планетата Земя се премести на 22 декември 2012, е докоснало и оказало влияние на всеки един човек от тази дата. Ефектът от това започва да се вижда, тъй като хората, които досега винаги са се отнасяли с пренебрежение към всичко, което предполага, че съществува друг живот, отколкото е възможно да бъде прието от сетивата на тялото и чрез интелектуалните разсъжданеия,  изведнъж проявиха интерес към възможността да съществува и друг живот, живот след смъртта, и към това, че животът може да съществува без физическа форма.
Много е трудно за всеки, който има твърдо аргументирани убеждения по този въпрос, да предположи, въпреки че е потвърдено чрез научни изследвания, възможността, че тези вярвания са грешни, неоснователни и в действителност могат да бъдат опровергани. Отварянето им към възможността, че духовната реалност, за която те не са подозирали, всъщност може да съществува, е шокиращо и невероятно тях. И все пак, те сега намират себе си, проявявайки силен интерес към идеята.
Преди това те биха го отхвърлили, отричайки го, което е най-добрата форма на защита! Сега, обаче, новите енергии имат огромно влияние върху индивидуалните ви енергийни полета - енергийни полета, за които те не са знаели, избрали са да не признават съществуването им, или които те неохотно са приемали, разглеждайки ги само като помощници на химическите дейности, протичащи в тялото и които се прекратяват в момента на физическата смърт.
В резултат на този все по-голям интерес към проучването на полето на духовността е експлозия на осъзнаването, че човечеството е отговорно за своите нагласи и поведение, защото те засягат всичко останало на планетата. Осъзнаването, че именно човечеството трябва да поеме отговорността да бъде пазител, а не осквернител на планетата нараства през последните петдесет-шестдесет години, но това повишено осъзнаване сега става все по-силно, тъй като децата и внуците на досегашните ценители на вашите отговорности предприемат действия съизмерими с тези отговорности. Чудесно е да се види тази огромна промяна, осъществила се поради повишеното осъзнаване.
Вие сте Златния век, за които сте чакали толкова много! И вие започвате да признавате и да приемате този факт. Осъзнаване на този факт ви води напред, създавайки институции и организации, чиято цел е да насърчават и да почитат тези отговорности. Тъй като твърде много от вас са въвлечени в това движение, не само че този процес не може да бъде спрян, но участниците установяват, че не са сами, както често им се е струвало, докато са търсели начини да поправят щетите, които са били причинени и да предотвратят по-нататъшните увреждане при вече настъпилите.
Тъй като намерението ви да бъдете отговорни, любящи пазители замества желанието ви да бъдете мощни насилници на околната среда, колективното съзнание на човечеството се променя и адаптира, и това дава възможност на съществени промени във вашия начин на живот да бъдат признати, обсъдени и задействани с желание и ентусиазъм. Желанието ви да бъдете любящи, грижовни, отговорни партньори и жители на планетата Земя сега е колективното намерение на човечеството, и това ще бъде постигнато.
Да, важен пробив в осъзнаването се случва на планетата, което е свързано по най-ползотворен начин с божествените енергии, които обгръщат и въвеждат в действие необходимите промени, за да се осигури изобилна, безопасна и спокойна земна среда, която бъдещите поколения на хората да могат да насладят, и в която те да могат да процъфтяват. Това е илюзия, но тя ще се превърне в такава, която ще е в състояние да ви радва и да ви носи наслада, докато станете готови да се освободите и да се върнете към първоначалното си състояние на единство с Бога.С толкова много любов, Соул.

Превод: САР 

13.03.2013


Времето ще се компресира толкова много, че ще престане да съществува

03/13/2013 от Джон Смолман
Тук, в духовните измерения всичко върви по график, за да ви посрешнем в момента на вашето събуждане. Вие ще се събудите, така че престанете да се съмнявате, страхувате и тревожите и се фокусирайте върху намерението си да го направите. Вашето намерение е от съществено значение, и всеки ден  нови членове се присъединяват към клуба, чиято цел е да събуди човечеството и да позволи на илюзията да се разтвори. Както сме казвали много пъти, пробуждането е неизбежно. Не обръщайте внимание на скептиците, които предполагат, че вашето пробуждане може да бъде стотици или хиляди години в бъдещето. Времето е част от илюзията, така че престанете да му обръщате толкова много внимание. Да, трябва да се координират вашите земни дейности - и само по себе си това е полезно - и започнете да живеете в настоящия момент, в този, в който живота ви се осъществява.
Времето е като един много дълъг тунел, подобен на този в кладенеца, който би могъл да бъде изключителен къс, но може да се удължи и до нескончаема дължина. Човечеството сега компресира този кладенец, който беше необичайно разтегнат. Той толкова много ще се компресира, че ще престане да съществува, и всички вие ще събудите във вечния момент на сега, пред който, и отвъд който няма абсолютно нищо. Изключително трудна концепция за разбиране, тъй като всичко, което мислите, казвате или правите, ви се струва, че се управлява от времето. Всъщност, съвременната наука е доказала, че времето е илюзорно, че е въображаема концепция, но въпреки това, в рамките на илюзорната среда, в която вие съществувате, то остава един много полезен инструмент.
Научните изследвания ви правят големи услуги, тъй като разрушават остарелите и объркващите понятия на реалността, които служат само да се ограничи вашата духовна еволюция. Например законите на Нютоновата физика са много полезни, защото те позволяват да се прогнозират резултатите от механичните взаимодействия и квантовата физика, в резултат на което е възможно да се измислят и произвеждат много електронни устройства. Но те също така привидно ограничават способностите ви да се сдобиете с нови технологии, тъй като те ви предлагат определено нови идеи, идеи, които някои от вашите нови и по-млади учени са ви представили, но те ви се струват крайно непрактични. Въпреки това, науката винаги се е движила напред и е показвала, че идеите, които преди това са се смятали за лудост, в крайна сметка са възможни, и вие ще продължавате да постигате напредък, защото вие отказвате да приемете ограниченията, които предишните генерации са смятали, че са, както се изразявате, да удариш на камък.
Вашата духовна еволюция се осъществява по подобен начин. Много религии са установили учения, които след това са били последвани от правила, които на свой ред са довели до догматични твърдения относно божествените истини, които се предполага, че са разкрити тайно на "избрани" от основателя, или дори от самия Бог. С течение на времето става ясно, че тези така наречени божествени истини обикновено са нищо повече от суетни и пожелателни интерпретации на насоките на основателя, първоначално смирено предлагани да подпомагат други по време на еволюционния им духовен път, но в последствие старшите последователи са се възползвали от тях да се наложат и да поддържат неоправдани позиции на власт.
Човечеството се е събудило за да види недействителността на много от тези "божествените истини", които са смятани за сурови, разделящи и противоречиви, в действителност, почти изцяло в опозиция на обгрижващата, недискриминиращата и безусловната любов, която Бог предлага на всички Негови деца, която Той би желал да бъде споделяна помежду ви, както Той прави с всяко едно от тях.
Има само едно: Бог, и цялото творение. Все пак, има безкраен брой аспекти на това Едно,  които, докато живеещите в пределите илюзията хора преживяват като индивидуалност. И благодарение на първичното чувство на страх, което илюзията предлага, тази индивидуалност, вместо да събира всички заедно в хармония и сътрудничество, както го прави в действителност, насърчава недоверие, конкуренция и конфликти. След векове на живот по този нехармоничен и неотзивчив начин най-накрая сте осъзнали колко безумен е той, така че сега се отворете да приемете Любовта, която баща ви ви е предлагал постоянно от момента на създаването ви.
Тъй като сте отворени за Нея, често в тихо отчаяние и безнадеждност, Тя ви прегръща съчувствено и с достатъчна интензивност за вас, за да почувствате Нейната сила и Тя да бъде напълно приета от вас, без да се претоварите. Когато това се случи, преживяването е невероятно, утвърждаващо живота и незабравимо. Мнозина от вас са чакали редица животи, за да преживеят подобно нещо, тъй като дълбоко в себе си вие знаете, че това е възможно и, че то ще се случи. И когато най-накрая се предаде, се изхвърля и всички предубеждения относно това което сте търсили или очаквали, ще станат реалност, точно когато най-малко го очаквате.
Дръжте вашата Светлина високо, споделяйте безрезервно и безусловно Любовта, която ви обгръща във всеки един момент, тъй като по този начин ще започнете да я изпитвате върху себе си. Да предлагате любов, и да споделяте любовта наистина е най-щедрата и просветената форма на личния интерес, в която можете да се включите. Не се колебайте. Направете го!С толкова много любов, Соул.

Превод: САР 

Sunday, March 10, 2013

10.03.2013


Все повече от вас започват да усещат нашето присъствие

03/10/2013 от Джон Смолман

Както мнозина от вас са открили, сътрудничеството или опита за сътрудничество с тези от духовните измерения може да се окаже по някакъв начин объркващ за онези, които обитават човешко тяло и поради тази причина ние трябваше да ограничим или да  намалим изтичането на енергия, когато сме във ваше присъствие. Но скоро вашето въплътено състояние вече няма да изисква от нас да ограничаваме силата на нашия ентусиазъм докато ви прегръщаме с нашата любов. Нашата любов ви заобикаля във всеки един момент, защото в нашето единство, всички ние сме част от божественото поле на любовта, в което всеки живот има своето вечно съществуване.
Това се дължи на вградената материя на човешките ви форми, от които ние трябва да се дистанцираме докато ви прегръщаме, тъй като разликата в енергийните нива между нас може да причини големи щети на телата ви. И това ограничение означава, че повечето от вас изпитват огромно затруднение да усетят нашето присъствие. Това не е грешка от ваша страна - вие сте такива, каквито трябва да бъдете - ние просто трябва да стоим на дистанция, така че да не се претоварите от интензивността на нашата енергия, която вие ще преживявате вечно, веднъж след като се върнете или възобновите вашето естествено божествено състояние на съществуване.
Ограниченията, наложени ви от вашата физическа форма притъпяват вашите сетива и съзнание, поради което единствено за една много малка част от вас е възможно да усетят нашето присъствие. Въпреки това, тъй като новите енергии, които започнаха да пристигат в края на миналата календарна година, все повече укрепват и се засилват, вие все повече ще се привеждате в съответствие с тях, което е част от процеса на пробуждане, и много повече от вас ще започнат да чувстват или усещат нашето присъствие, по време на ежедневните ви медитативни упражнения, осигуряващи ви  вътрешен мир и откъсващи ви от вечно съществуващите пречки в илюзията.
Както добре знаете, вие сте духовни същества, преживяващи опит в тяло и част от еволюционния процес, на който сте подложени, е обновяването на тези органи, така че да можете съзнателно да си взаимодействате и да общувате с тези, които избират да останат необременени от телесни форми. Радостта на целенасоченото осъзнаване то на и комуникация с безплътен ще бъде причина за големи тържества и пируване!
Както добре знаете от личен опит вие сте ограничени от телата си поради средата, която обитавате и която ви поддържа - не прекалено горещо, не е твърде студено, въздух за дишане, храна за ядене, и т.н. - и ако главните съставки, които ви поддържат бъдат отстранени, вашите тела ще колабират и умрат и вие ще трябва да се преместите. Чрез процесът на модернизиране на вашите тела, който в момента преживявате, те ще станат самоподдържащи се; няма да имат нужда от храна, въздух, вода и подслон, и те ще бъдат в състояние, по желание или команда, да променят тяхната вибрационна структура, така че да отговаря на енергията на всяка среда, в която решите да влезете или да изследвате. Някои от вас са имали този вид на свобода в някои от сънищата си, когато са в променени състояния на съзнанието, но когато телата ви напълно се обновят, свободата, която сте имали за кратко в сънищата ви, ще бъде изцяло на ваше разположение и ще можете да и се наслаждавате завинаги.
И разбира се, някои от вас може да изберат да се откажат изцяло от телата си, избирайки състояние на съществуване, в което няма абсолютно никаква физическа форма, а съществуване като чиста енергия, и така ще бъдат свободни да бъдат незабавно навсякъде, неограничени от който и да е от законите на физиката. Наистина възможностите, които скоро ще станат достъпни за вашето креативно творчество, не познават граници. Спомените ви за ограничаване ще изчезнат твърде бързо, веднага след като отново се самоопределите като божествени същества с божествени качества и способности, които са подходящи за това състояние на битието.
Така че съобщението за вас тук е: Вие сте божествени същества с абсолютно неограничени възможности, точно както Бог ви е създал. Всичко, което можете да си представите е възможно за вас - само си го пожелайте.
Сегашното ви състояние на строго ограничение е това, което вие сте избрали да  изградите и в което да влезете и тези ограничения са част от това понятие. Те твърде убедително са ви позволили да скриете от себе си, че имате нужда от небесна помощ, за да успеете да намерите своя път за вкъщи. Любовта на баща ви за вас - за всички  Негови творения - не познава граници, и когато Той ви е създал и ви е дал Неговата безкрайна Сила Той знаеше, че бихте могли да я използвате по начини, които са били, меко казано, неразумни. Следователно, в своята безкрайна мъдрост, Той гарантира, че каквото и да направите, както и да използвате или злоупотребите с огромната мощност, която Той е поставил във вашите ръце, вие никога не бихте наистина да си навредите, да се загубите или в действителност се отделите от Него.
Отвъд Него не съществува нищо - не съществува отвъд Него, защото Той е Всичко, което Съществува. Той не би могъл да позволи или направи възможно което и да е Негово творение да се отдели от Него, защото това би било равносилно да създаде състояние на война вътре в себе си, а това е невъзможно. Въпреки това, в рамките на илюзията - вашата илюзия, и най-категорично подчертаваме, че това е илюзия - в която сте преживели въображаемо състояние на отделяне от Него за векове. И накрая, вие сте преживели достатъчно страдание и ужас и сега се подготвяте да се събудите в Реалността.
Ежедневните моменти на отпускане във вашето лично място на мир, освободени от всичко, с което егото постоянно ви бомбандира, са съществена част от процеса на пробуждането ви. Прекарването на известно време насаме, умиротворени и успокоени, вие си позволявате да осъществявате контакт с нас, вашите водачи и ангели в духовните измерения и въвеждате в съзнанието си чувството на любовта, честта и уважението, които са вътре във вас, защото сте божествени същества, възлюбени деца на Бог. Тъй като осъзнатостта нараства, ще нарства неудържимо и желанието ви да се събудите докато това желание няма да може да бъде овладяно. . .
Вие всички сте обречени да се събудите, защото това е волята на Отца ви и вашата воля. И вие ще се събудите във вечна радост, тъй като няма друга налична опция и това със сигурност е повод за радост, докато очаквате осъществяването на това значимо събитие.

С толкова много любов, Соул.
Превод: САР 

Thursday, March 7, 2013

30.01.2013

Силното безпокойство е капан, защото размътва водите на вашия ум

01/30/2013 от Джон Смолман
Когато сте спокойни за вас е изключително лесно да навлезете в тихо и медитативно състояние, но когато сте угрижени или разстроени и умът ви е претоварен, това е значително по-трудно. И за да си бъдете най-полезни, за осъществяването на състояние на медитация е необходимо да сте отпуснати, умиротворени и спокойни. Ако сте пренапрегнати, обзети от страх или безпокойство, отидете на някое място, където можете да бъдете сами и необезпокоявани (изключите телефоните си!), И помолете вашите водачи, ангели, Възнесените Владици - който ви е най-удобно да потърсите, за помощ.
Продължавайте да молите, молите и молите, защото, когато сте силно стресирани, егото ви ще бъде изключително настойчиво да изпълва умовете ви с тревожни мисли - мисли, които трябва да започнат да се изчистват още сега. Това не е начинът. Ако сте претоварени и стресирани, не можете да мислите ясно, и не е препоръчително да предприемате действия в това състояние на ума ви. За да успокои умът ви егото ви, най-ефективният начин би бил да си повтаряте кратка молитва или мантра докато се успокоите, напявайте си я докато станете в състояние отново да се впуснете в надпреварата. Силното безпокойство, което мнозина от земята преживяват, е капан, защото превъзбужда и замърсява водите на съзнанието ви, пречи на ясната ви преценка. Вие знаете това, защото всички вие сте го изпитвали, така че е важно да откриете вашето тихо и спокойно умиротворяващо ви място, където можете да се оттеглите и да пречистите бушуващите води.
Мнозина медитиращи си представят, че се намират на спокойно място, което лично са посещавали или използват описанието на място, за което са прочели и където се чувстват комфортно. Няма значение кой вариант ще изберете, тъй като е по-важно това място да резонира с вас и винаги да можете да се върнете към него чрез вътрешното си око когато решите да го направите. Вашето его-вероятно ще прекъсва вашия мир, като се опитва да блокира или смущава това умиротворяващо, въображаемо място във вашия ум, казвайки ви, че губите ценно време - време, през което бихте могли ефективно да търсите решение на проблема (ите), които причиняват състояние на тревожност. Нищо не би могло да бъде по-далеч от истината! Спокойното и тихото състояние, което умиротворява пренапрегнатия ви ум, позволява на интуицията ви да навлезе в съзнанието ви. Само това значително намалява стреса, който изпитвате. И когато умът ви е спокоен, вашите водачи могат да се свържат с вас чрез интуицията ви, предлагайки ви напътствията си, които са най-полезни за съответния момент, а те могат да бъдат "точно сега не се прави нищо. Не сте готови да вземете решение. Ситуацията не е толкова неотложна, както ви изглежда. "
Ако това е напътствието, интуитивното ви усещане, чувството, което изпитвате, последвайте го. Вие вички сте наясно с щетите, които може да си причините, ако действате прибързано. Разбира се, ние не говорим тук за всички високоскоростни дейности, в които може да участвате, защото там са необходими добре усвоени реакции, които са внимателно репетирани да се извършват мигновено. Когато се чувствате стресирани, вие често усещате нуждата да вършите нещо сега, и ако това не е отнесено със ситуацията, в която се намирате, това не е добра идея. Ако все още не сте си създали място, в рамките на което можете да се оттеглите, когато нивата на стрес станат прекомерно високи, тогава моля, направете го. Вие се нуждаете и заслужавате вътрешно място, където да се уединявате и успокоявате и е добре да отделите време да създадете едно такова място за себе си, такова място, където да можете в действителност да се допитвате до усещанията си и да можете да се опознаете отвътре.
След като създадете това пространство, използвайте го ежедневно. То ще ви помогне да дадете нов тласък на пламъка на Божествената Любов, който постоянно гори вътре във вас. Пламъците се нуждаят от въздух, така че е необходимо да създадете проект за тях:  пламъкът на любовта вътре във вас просто се нуждае от вашето внимание, признание, така че използвайте ги, за да разпалите вашият пламък и той ще запламти ентусиазирано, затопляйки сърцата ви и укрепвайки вярата ви, че вие сте божествени и обичани деца на Бога, завинаги в неговите мисли.
Вие се нуждаете от захранване, което се подсигурява ежедневно от вашето оттегляне във вътрешните пространства. Ако пренебрегнете или забравите да отивате там редовно, нивата ви на стрес, както разочарованията и съмненията ви ще се увеличават. Когато се почувствате сприхави, раздразнителни, изтощени, това е сигурен знак, че трябва да се оттеглите и да възстановите жизнеността си, вашата жизнена енергия, и да събудите отново пламъка на любовта, който тлее постоянно вътре във вас. Той иска да работи с вас, но може да направи това, единствено, ако Му позволите - чрез отваряне на сърцата си за приемането на сегашния момент, в каквато и форма да се представя.
Съществува единствено Любов. Всичко друго е отвличане на вниманието, илюзорно изкушение да се ангажирате егоистично със света около вас. Да, вие сте в света, но не сте от него, така че единствено любящото отношение ще засили това осъзнаване, засилвайки вашата Светлина ярко в тъмните места, в които може да се намирате и донасяйки утеха на тези около вас. Това е вашата задача, причината за това земно въплъщение, и с постоянното засилване на божествената енергийно поле, което обгръща Земята, вие получавате изобилие от светлина и любов, които да споделите във всяка ситуация, във всеки един момент, във всяка връзка.
Вие сте въплатена Любов, не се опитвайте да избягате от тази истина. Много от вас се самоусъждат като твърде недостойни и дори приемат, че това може да е вярно, но това е само егото ви, което се опитва да подкопае вярата и знанието ви, създавайки ви измамно чувство на смирение, в което да укрепите съмненията си. Не се заблуждавайте, вашето его не е мъдрост. То използва грешни мотиви да ви отклони от пътя ви и да ви убеди, че не сте достатъчно добри. Да, всички вие сте ангажирани в нелюбящо поведение, и не вие, а това поведение не е достатъчно добро, а вие сте тези, които можете да промените поведението си.
Полето на Божествената Любов прониква в сърцата на всички на планетата, увеличава осъзнаването на нагласите и поведението, лишено от любов, както и на щетите, които те причиняват, и насърчава хората да се освободят от всичко, което не е в синхрон с него. За по-голямата част  отношението е положително, тъй като все повече стават все по-наясно с правотата на привеждане в съответствие с любов, и тяхната воля за това е все по-силна. Това са наистина невероятни и прекрасни времена да бъдете на Земята. Търсете красотата и я възхвалявайте във всеки един момент, удивлявайте се и се радвайте, тъй като всички вие избрахте да бъдете тук, за да участвате в пробуждането на човечеството.

С толкова много любов, Соул.
Превод: САР 

Tuesday, March 5, 2013

23.01.2013


Вашите съмнения и тревоги са неоснователни

01/23/2013 от Джон Смолман

С развитието и активизирането на новите енергии, от които всички вие сте обгърнати, пътят ви към пробуждането става все по-ясен, както и по-ярък. Необходимостта да споделите и увеличите любовта вътре във вас, както и вечната и нерушима божествена връзка, ви подтиква да обърнете внимание на блокажите или пречките, свързани с нея, които вие инсталирахте в себе си преди много векове и чието осъзнаване сега ви пречи да живеете живота си пълноценно и радостно.

Вие смятахте, че те ви предпазват от жестокия и заплашителен свят, изпълнен с потенциални врагове, но в действителност те са клетки или затвори, които сте построили и в която сте се оттеглили от страх, след като си представихте, състоянието на отделяне от вашия Отец. Отделянето от Него е невъзможно, но поради силата на вашите огромни находчиви възможности, вие сте изградили състояние на въображаема среда, в която да се скриете от предполагаемия гняв, за който сте вярвали, че е отговорът на вашия Отец след опита ви да се разделите с Него и да живеете неангажирани от закона на Божествената Любов.

Страхът е липса на любов. В най-добрия случай това е обезпокоително, а в най-лошият случай това е напълно ужасяващо, а всички вие сте имали ужасяващи преживявания на невероятен терор в продължение на еони, които сте прекарали сами изключени от любящата прегръдка на баща ви. Живот без Бог е невъзможно, защото Той е всичко, което съществува, и вие всички, следователно, сте неразделни части от него. Познаването на тази божествена истина се е съхранявала дълбоко във вас винаги, но през вековете до сега вие сте отказвали да го признаете.

Сега сте в процес на връщане към божественото лоно, тъй като позволявате на това знание, за да се издигне в съзнанието ви. На първо място това е невероятна концепция, защото сте станали толкова чувствителни да видите и преживеете себе си като малки и несъществени хорица, съществуващи в огромна и незаинтересована вселена, живеещи кратки и все по-болезнени животи, които водят до болест и смърт, в постоянно състояние на небитие, след което по-голямата част от вас ще бъдат напълно забравени. Или по-точно казано, сякаш никога не сте съществували. Това е живот без любов, и е ужасяваща перспектива. Така, че не е чудно, че говоренето за смъртта, да оставим само приемането за нейната неизмежност, прилича на бръщолевене.

Това, в което сте се забъркали, прилича на алегоричния разказ за блудния син, който поискал наследството си от баща си и тръгнал да изследва света извън любящ дом на баща му. Това преживяване било изключително незадоволително и донесло все по-голямо страдание, и накрая отчаяние. Той поискал да се върне у дома, но вярвал, че е прекъснал всичките си връзки, че любовта на баща му за него е умряла, и така следователно и напълно обосновано, той отказвал да  признае, че му е позволено да се върне у дома. В крайна сметка, в отчаянието си, той решава да се възползва от шанса, да се завърне у дома, и да се предаде на милостта на баща си, изпаднал в пълно отчаяние.

Какво се случило, когато приближил дома си? Баща му го видял и се втурнал да го поздравява и прегръща. Вие се намирате именно в това състояние и процес към пътуване към дома ви и когато вашият Баща ви види да приближавате, също ще се втурне да ви поздравява и прегръща. Ще се почувствате така, сящаш никога не сте напускали, тъй като всъщност вие наистина не сте.

Но повечето от вас все още изпътват страх от близка среща, а вашите земни опитности, изпълнени с културни и религиозни предрасъдъци, усилват вярването, че когато се срешнете с вашия създател, ще преживеете тежък съдебен процес, по време на който множеството грехове, които сте извършили, ще бъдат позорно преживени отново в цялото им нечестие. Това ще бъде последвано от подходящ период на силна болка и страдание в период на поправка, преди най-накрая да ви се предостави достъп до небесните сфери, и то най-вероятно доста неохотно. И когато това стане, влизането там ще бъде в най-добрия случай като втора класа граждани. Не е много вдъхновяваща перспектива, поради което толкова много, притежаващи тези видове вярвания, отхвърлят всички форми на религия, и включват възможността за лична духовност в този акт на отхвърляне.

Да се затварят от всичко, което е духовно е равносилно да се затворите от самите себе си. Това е състояние на отричане, което води до горчивина и цинизъм, и насърчава поведението на самоизяждането като модел за живота, в който всеки живее за себе си, и подхранвайки убеждението, че в този свят на недостиг печели този, който умира с колкото се може повече спечелени играчки. И мнозина от вас са изпитали това в множество предишни животи.

Новите енергии, свързвайки се със сърцата ви, се разтварят чрез тази нагласа, и така помагат да се разтвори огромната плетеница от страхове и тревоги, които сте носили по време на безбройните си човешки въплъщения. Повечето от вас усещат тези енергии, но имат съмнения относно тяхната реалност, и тъй като тези съмнения са се сраснали с вас, вие констатирате, че е много трудно да се освободите от тях.

Моето послание към вас е следното: "Вашите съмнения и тревоги са неоснователни. Вашият Баща очаква завръщането ви с огромна любов, и копнее да ви прегърне още веднъж. Влезте вътре и оставете тези енергии да се проявят и усетете присъствието им, отпуснете в любящата топлина, която те предлагат, знаейки, че вие ​​наистина ще се събудите в невъобразима радост. "

С толкова много любов, Соул.
Превод: САР 

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS