ASHTAR

Labels

April (2) Jesus (8) Saul (77)

Saturday, July 6, 2013

23.06.2013

Послание от Саул, 06.23.2013

    Вашата вяра в чувството за вина никога не е имала смисъл, но вие сте избрали да вярвате в това така или иначе.
    Предстоящото събуждане на човечеството може да се сравни с огромна вълна помитаща и рушаща всичко - огромна сила (океан от любов) достига своя пик и после се разпространява във всички направления, обхващащи всичко, и никого не оставяща с чувството на нелюбов, без нейното влияние, или без промени. Това ще бъде момент на невъобразима радост, като идване на утринната заря, чрез пряк сетивен опит, да съществуваш безкрайно и вечно да бъдеш обичан от Бога, нашия Отец, и невъзможността да бъдеш нещо по-малко съвършено от дете на Бога, важна и не отнимаема част или аспект на Бога, в Който цялото творение има своето вечно съществуване. Всяко чувство за отделна форма на индивидуалност, която не е единна с Бога, вече няма да я има, и всички страхове, тревоги и всяко чувство, че си не достатъчно добър или заслужаващ достатъчно – също така ще си отиде, тъй като напълно ще осъзнаете и ще видите, изглежда, наистина за пръв път, чудесното и великолепно същество, което Бог е създал - ВАС!
    Оставете своите страхове и позволете на Любовта да ви изпълни до край. Тя ви обгръща във всеки момент, очаквайки вашето приемане и покана. Вие не сте сами, и никога не може да бъде самотни, изгубени, или изоставени затова, че сте се отказали да съществувате постоянно в полето на неизменната и вечна любов на Бог. В илюзията е изключително трудно за вас, за да се запази вяра ви в истината, което е неизменно в течение на повече от една минута или две, в същото време, когато всичките ви съмнения и страхове растат, загърнати в наметалото на скептицизма, тъй като отново започвате да се съмнявате в съществуването на Бога . Вие свършихте много добра работа, скривайки реалността с Вашата гледна точка, и имате големи трудности при признаването на вярата в това, което не можете да видите. Всичко това ще се промени, защото силата на Божията любов към себе си, настоява, да отворите очи за ярката Светлина, в която тя ви къпе, и по този начин ви събужда. Вие няма да можете много дълго да устоявате на любящия й зов към вас, защото е това, което душата ви желае.
    Да живееш осъзнато в присъствието на Бога - това е всичко, което душата иска, но илюзията, която сте изградили, поради своя не съвсем дружелюбен характер, е причина да виждате себе си като дребни, незначителни същества с много ограничена продължителност на живота, на дрейф в обширната и опасна Вселена - Вселена, която може да ви докара катастрофални бедствия във всеки момент, лишавайки ви от живот завинаги. Следователно, опасенията и страха създават предпоставки и чувство за незащитеност, което се опитвахте да облекчите в миналите епохи, изобретявайки могъщи богове (супер герои от човешки тип), на които се покланяхте и пренасяхте жертви. Напоследък, изучавахте науки и се опитахте да достигнете необходимото ниво и да вземете предпазни мерки срещу всеки физически ущърб, който Земята може да получи. Всеки път, когато вашите научни знания ви обезпечават средства за борба с една заплаха, нова, сякаш мигновено я заменя. А вие имате земетресения, изригвания на вулкани, наводнения, урагани, горски пожари, и множество болести и злополуки, които запазват това фоново чувство за незащитеност в правото на живот и на здраве.
    Божествения пламък на Любовта, вечно горящ във всеки от вас, ви е запазил от приемане и поддържане чувството на пълна безнадеждност, което наблюдавате, когато шанса за оцеляване на човечеството е изглеждал невъзможен на Земята. Това неугасимо огънче на надежда е вътре във вас за ваша безопасност и защита, за да не може да попаднете в съня на отчаянието, от което можете да се откажете, за да се събудите. В същото време, докато имате надежда, продължавате да търсите решение за проблемите на човечеството и, следователно, запазвате ума си достатъчно отворен, за да позволите на божествения поток Любов да тече през вас, запазвайки вашия личен Пламък, постоянно горящ. Влюбеността, дори и за много кратко време, го стимулира, напомняйки ви, че трябва да има много повече в живота, от постоянната и безкрайна борба просто да останеш жив. Вие търсите смисъла на духовната природа, и Той гори ярко. Вие открихте, че съществува правилния път напред, но има трудност, избора на верния път. Те, изглежда, са толкова много и болшинството изискват вяра в нещо като догма или набор от правила - религиозни, политически, културни - или просто обща лоялност към този, който е поставил себе си като посредник между последователите си и Бог.
    Времето за вярване в тези картини на вина с указанието им да се следва пътя на страдание и жертва сега е добре познато и наистина отминало. Това никога не е имало смисъл, но вие избрахте да вярвате в това, така или иначе. Сега силата на Любовта, обвиваща вас и планетата, размива убеждението, че имате нужда от по-свят, духовен, или напреднал човек, за да се застъпи за вас и да бъде посредник между вас и вашия Отец, Бог. Вие всички заедно сте разбрали, че вашият Отец иска всеки от вас да говори с Него направо, и сте изпитали Любовта, в която Той ви държи по всяко време.
    Тук, в духовните царства, ние винаги предлагаме подкрепата си се опитаме да ви напомним, колко нежно вашия Отец обича всеки един от вас. Любовта, която ви обгръща, е непреодолима, и вие започвате да осъзнавате това и се обръщате към нея все повече.
    Знайте, както ние знаем, както знаете и вие дълбоко вътре в сърцето си, че Любовта на Бог за вас е безкрайна, като търпението Му, с което чака вашето пробуждане, което не можете да избегнете много и много дълго.
    С най-голямата Любов, Саул.
    Превод и предложение: Нона Григорова

 http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6400

meditation

OUR FAMILY OF THE STARS